Соляр Вікторія Василівна
Соляр Вікторія Василівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 348, 2005
582005
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область: Монографія
ВВ Соляр, ІФ Прокопенко
К.: Знання України, 2009, 2009
14*2009
Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону
ВВ Соляр
Регіональна економіка, 200-207, 2012
82012
Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону
ВВ Соляр, А Долбіна
Економічна теорія: актуальні теоретичні та прикладні проблеми: Матеріали …, 2012
42012
Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку
ВВ Соляр
Актуальні проблеми економіки, 189-193, 2011
42011
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ КРА НИ
ВВ Соляр
Вісник Дніпропетровського університету: наук. журнал. – Серія: економіка 19 …, 2011
4*2011
Сучасні методики визначення стану і розвитку об’єктів інфраструктури регіону
ВВ Соляр
Бізнес Інформ: наук. журнал, 24-27, 2011
2*2011
Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів
ІФ Прокопенко, ДО Гончаров, АО Гура, ТГ Гуцан, ОО Зеленько, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид-во ФОП Іванченко ІС, 2018
12018
Формування людського капіталу в освітньому середовищі: світоглядний аспект
ВІ Ганін, НВ Ганіна, ВВ Соляр, ВИ Ганин, НВ Ганина
Мукачівський державний університет, Закарпатська область, 2017
12017
Стан і напрями розвитку малого бізнесу в Україні з позицій укріплення конкурентоспроможності економіки
ВВ Соляр
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
12014
Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’ї
ОМ Бандурка, ІО Бандурка, ВО Брижик, ВМ Бондаровська, ТІ Бугаєць, ...
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», 2013
12013
Аналіз формування ділової культури організації ( на прикладі ВАТ «Концерн Енергоміра»)
ВВ Соляр
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
12010
Развитие социальной инфраструктуры в рамках концепции устойчивого развития регион
ВВ Соляр
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць 2 (Вип. 265), 547-552, 2010
12010
Концепція інфраструктури в постіндустріальній економіці
ВВ Соляр
Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць, 299-306, 2010
1*2010
Аналіз формування ділової культури організації (на прикладі ВАТ Концерн ЕНЕРГОМІРА)
ВВ Соляр
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
12010
Обг'рунтування предметної області освітньої програми й міждисциплінарних зв'язків освітніх компонентів
ВВ Соляр
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2020
2020
Економіка, управління та право: освітньо-професійна траєкторія навчання
ОВ Мельникова, ЮО Олійник, ІВ Осьмірко, ІФ Прокопенко, ...
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2020
2020
Магістральні треєкторії монетарного прогнозування доходів населення
ВІ Ганін, ВВ Соляр, ВИ Ганин
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
2020
Діалектика використання факторних моделей у фінансово-економічному аналізі діяльності малих підприємств
ВІ Ганін, ВВ Соляр, РВ Біловус, ВИ Ганин, РВ Биловус
Primedia eLaunch, 2020
2020
Входження України у світовий економічний простір
ВВ Соляр
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20