Микола Пан
Микола Пан
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегическое планирование устойчивого развития региона
ЕИ Куценко, Т Герасименко
Вестник Оренбургского государственного университета, 2011
212011
Оптимизация управления процессом деятельности строительного предприятия
ВИ Торкатюк, ИА Дмитрук, ГВ Стадник, ГГ Потапов, АЛ Шутенко, ...
Харьков: ХНАГХ, 2004
162004
Совершенствование бизнес-систем. Методы, инструментарий, опыт: учебн. пособие. Пер. с укр.
ВА Лелюк, АВ Лелюк, НП Пан
Харківська національна академія міського господарства, 2011
152011
Совершенствование системы управления инфраструктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента
ВН Бабаев, ВТ Семенов, ВИ Торкатюк, НП Пан, НМ Золотова, ...
Коммунальное хозяйство городов, 20-37, 2003
112003
Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития города на основе сбалансированной системы показателей
ВН Бабаев, ВТ Семенов, ВИ Торкатюк, НП Пан, СВ Бутник
Коммунальное хозяйство городов, 35-52, 2004
82004
Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства»(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка …
МП Пан, ВІ Торкатюк, ОС Вороніна
52011
Управляющая компания как основное звено экономического механизма энерго-и ресурсосбережения в жилищно-коммунальной отрасли
ВИ Торкатюк, НП Пан, ВИ Углов, АВ Левицкий, ЕВ Мураев, ...
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит., 21-28, 2006
52006
Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах
ЮЮ Гусєва, ОВ Гребенікова, МП Пан
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
42015
Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства
ВИ Торкатюк, АИ Колосов, ВН Бабаев, ЛН Шутенко, ГВ Стадник, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2012
42012
Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства: монографія.
ВІ Торкатюк, ГВ Стадник, АЛ Шутенко, ІІ Килимник, ОВ Харитонов, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2011
42011
Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст
ВІ Торкатюк, ОЛ Сидоренко, МП Пан, АЛ Шутенко, МВ Юров, ДВ Бутнік, ...
Коммунальное хозяйство городов, 42-53, 2008
32008
Використання сучасних інформаційних технологій у вітчизняному аудиті з урахуванням міжнародних стандартів
ВЮ Лісіна
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
32007
Основные направления и методы повышения эффективности реализуемости проектов в строительной отрасли Украины
ЛН Шутенко, ВИ Торкатюк, МС ЗОЛОТОВ, НП ПАН, АС НИКИФОРОВ, ...
Коммунальное хозяйство городов, 10-33, 2004
32004
Системотехнічні підходи до формування інвестиційних програм
ВО Поколенко, ІА АЧКАСОВ, МП Пан, СЮ ЮР'ЄВА, ГГ СОБОЛЕВА
Коммунальное хозяйство городов, 102-109, 2003
32003
Удосконалення управління проектами реформування житлово-комунального господарства міст
МП Пан
Пан Микола Павлович; Придніпровська держ. академія будівництва та …, 0
3
Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту
НB Давідіч, ДМ Бугас, МП Пан, ІB Чумаченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Стратегічне …, 2016
22016
Математические методы и модели в экономике. МОНОГРАФИЯ
ВИ Торкатюк, АИ Колосов, ГВ Стадник, НП Пан, НИ Самойленко, ...
ХНАГХ, 2012
2*2012
Моделирование реализации инвестиционных проектов капитального ремонта жилищного фонда г. Харькова
АИ Кубах, НП Пан, ОС Воронина, АА Безценный, АГ Соболева, ...
Коммунальное хозяйство городов, 60-65, 2006
22006
Теоретические основы взаимодействия организационных структур управления процессом модернизации и оновления систем жилищно-коммунального хозяйства
ВН Бабаев, ЛН Шутенко, ВИ Торкатюк, НП ПАН, СВ БУТНИК
Коммунальное хозяйство городов, 228-247, 2003
22003
Особенности повышения эффективности процесса диверсификации производственной деятельности предприятий строительной отрасли на основе систем контроллинга
ИА Дмитрук, НП ПАН, АГ СОБОЛЕВА, ИА АЧКАСОВ, АА ХОХОТВА
Коммунальное хозяйство городов, 67-91, 2003
22003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20