Микола Пан
Микола Пан
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегическое планирование устойчивого развития региона
ЛН Шутенко, ВИ Торкатюк, НП Пан, СВ Кравцова
Коммунальное хозяйство городов, 179-183, 2011
192011
Оптимизация управления процессом деятельности строительного предприятия
ВИ Торкатюк, ИА Дмитрук, ГВ Стадник, ГГ Потапов, АЛ Шутенко, ...
Харьков: ХНАГХ, 2004
162004
Совершенствование бизнес-систем. Методы, инструментарий, опыт: учебн. пособие. Пер. с укр.
ВА Лелюк, АВ Лелюк, НП Пан
Харківська національна академія міського господарства, 2011
112011
Совершенствование системы управления инфраструктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента
ВН Бабаев, ВТ Семенов, ВИ Торкатюк, НП Пан, НМ Золотова, ...
Коммунальное хозяйство городов, 20-37, 2003
112003
Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития города на основе сбалансированной системы показателей
ВН Бабаев, ВТ Семенов, ВИ Торкатюк, НП Пан, СВ Бутник
Коммунальное хозяйство городов, 35-52, 2004
72004
Управляющая компания как основное звено экономического механизма энерго-и ресурсосбережения в жилищно-коммунальной отрасли
ВИ Торкатюк, НП Пан, ВИ Углов, АВ Левицкий, ЕВ Мураев, ...
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит., 21-28, 2006
52006
Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства
ВИ Торкатюк, АИ Колосов, ВН Бабаев, ЛН Шутенко, ГВ Стадник, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2012
42012
Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах
ЮЮ Гусєва, ОВ Гребенікова, МП Пан
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
32015
Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства»(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка …
МП Пан, ВІ Торкатюк, ОС Вороніна
32011
Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства: монографія.
ВІ Торкатюк, ГВ Стадник, АЛ Шутенко, ІІ Килимник, ОВ Харитонов, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2011
32011
Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст
ВІ Торкатюк, ОЛ Сидоренко, МП Пан, АЛ Шутенко, МВ Юров, ДВ Бутнік, ...
Коммунальное хозяйство городов, 42-53, 2008
32008
Використання сучасних інформаційних технологій у вітчизняному аудиті з урахуванням міжнародних стандартів
ВЮ Лісіна
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
32007
Основные направления и методы повышения эффективности реализуемости проектов в строительной отрасли Украины
ЛН Шутенко, ВИ Торкатюк, МС ЗОЛОТОВ, НП ПАН, АС НИКИФОРОВ, ...
Коммунальное хозяйство городов, 10-33, 2004
32004
Системотехнічні підходи до формування інвестиційних програм
ВО Поколенко, ІА АЧКАСОВ, МП Пан, СЮ ЮР'ЄВА, ГГ СОБОЛЕВА
Коммунальное хозяйство городов, 102-109, 2003
32003
Удосконалення управління проектами реформування житлово-комунального господарства міст
МП Пан
Пан Микола Павлович; Придніпровська держ. академія будівництва та …, 0
3
Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту
НB Давідіч, ДМ Бугас, МП Пан, ІB Чумаченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Стратегічне …, 2016
22016
Моделирование реализации инвестиционных проектов капитального ремонта жилищного фонда г. Харькова
АИ Кубах, НП Пан, ОС Воронина, АА Безценный, АГ Соболева, ...
Коммунальное хозяйство городов, 60-65, 2006
22006
Теоретические основы взаимодействия организационных структур управления процессом модернизации и оновления систем жилищно-коммунального хозяйства
ВН Бабаев, ЛН Шутенко, ВИ Торкатюк, НП ПАН, СВ БУТНИК
Коммунальное хозяйство городов, 228-247, 2003
22003
Особенности повышения эффективности процесса диверсификации производственной деятельности предприятий строительной отрасли на основе систем контроллинга
ИА Дмитрук, НП ПАН, АГ СОБОЛЕВА, ИА АЧКАСОВ, АА ХОХОТВА
Коммунальное хозяйство городов, 67-91, 2003
22003
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси будівельного підприємства»(для студентів 4 курсу денної та заочної форм …
СЮ Юр’єва
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20