Євтушенко Ольга Анатоліївна
Євтушенко Ольга Анатоліївна
Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро
Verified email at duan.edu.ua
TitleCited byYear
Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних засобів
ОА Євтушенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 2 (2), 39-42, 2011
82011
Теоретичні аспекти відтворення основних засобів
ОА Євтушенко
Вісник ХНУ/Економічні науки-2011-№ 2, 2011
52011
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів в Україні
ОА Євтушенко
Культура народов Причерноморья, 127-129, 2009
52009
Аналіз стану та відтворення основних засобів у сільському господарстві Дніпропетровської області
ОА Євтушенко
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2010
42010
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
ГЯ Глуха, ОА Задоя, ОА Євтушенко, ЕМ Лимонова
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
COMPETITIVENESS OF BANKS IN THE MODERN CONDITIONS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT= КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
ТМ Болгар, ВВ Коваленко, ОА Євтушенко, ЗС Пестовська
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр …, 2019
2019
Management of Foreign Economic Activity: Complex of learning materials for organization of independent work, control and self-control of student learning
ГЯ Глуха, СБ Холод, ІС Шкура, ОА Євтушенко, ОА Задоя
Alfred Nobel University, 2018
2018
Визначення стратегії фінансового забезпечення відтворення основних засобів машинобудівних підприємств
ОА Євтушенко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
2017
Оptimal control of continuous life insurance model
ОА Євтушенко, ТМ Болгар, В Олійник, Ф Журавка
2017
OPTIMAL CONTROL OF CONTINUOUS LIFE INSURANCE MODEL
ТМ Болгар, В Олійник, Ф Журавка, О Євтушенко
2017
Механізм управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств
ОА Євтушенко, ОМ Зборовська
2016
Механізм управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств
ЗО М., ЄО А.
Європейський вектор економічного розвитку, 65-73, 2016
2016
Інформаційне забезпечення управління відтворенням основних засобів машинобудівного підприємства
ОА Євтушенко
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 84–91-84–91, 2015
2015
Теоретичні аспекти управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів підприємства
ОА Євтушенко
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 124-129, 2013
2013
Урахування потреб процесно-орієнтованого управління в класифікації основних засобів підприємства
ОА Євтушенко
Європейський вектор економічного розвитку, 138-142, 2013
2013
Вплив монетизації економіки на інвестиції в основний капітал в Україні
ОА Євтушенко
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 119-124, 2012
2012
Система показників оцінки відтворення основних засобів
ОА Євтушенко
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 128-132, 2011
2011
Формування організаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства в сучасних умовах
ОА Євтушенко, НВ Демченко
Бізнес Інформ, 105-109, 2011
2011
Власні джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств
ОА Євтушекно
Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія економічні науки, 216-219, 2010
2010
Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансування інвестицій в основний капітал України
ОА Євтушенко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20