Гурова Тетяна Юріївна
Гурова Тетяна Юріївна
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Виховання толерантності молодших школярів як цілеспрямований педагогічний процес
ТЮ Гурова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
72011
Значення використання інноваційної технології мовного портфоліо для становлення професіоналізму майбутнього вчителя англійської мови
ТЮ Гурова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Аналіз структури толерантності молодшого школяра
ТЮ Гурова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Зб. наукових праць …, 2010
32010
«M-Learning as an Additional Source of Forming Phonetic Competence of Future Interpreters»
GNO Gurova T.Y., Ryabukha T.V., Zinenko N. V.
Advanced Education 14, pp. 66-74, 2020
2*2020
Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови
Т Гурова, Т Рябуха, Н Зіненко, Н Гостіщева
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2019
22019
Innovative Technologies in The Formation of Future English Teachers’ Intercultural Communicative Competence.
MLY Gurova T. Yu., Gurov S. Yu.
Наука і освіта 6, 44-50, 2017
22017
Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього вчителя англійської мови на засадах інтерактивного навчання
ТЮ Гурова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2015
22015
Необхідність професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови до виховання толерантності
ТЮ Гурова
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2010
22010
Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності
ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, НВ Денисенко, ОЛ Гармаш, ...
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2017
12017
Правове виховання як засіб формування правової культури майбутніх учителів (на прикладі вивчення англійської мови)
Т Гурова
Порівняльно-педагогічні студії, 56-62, 2015
12015
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 102780 Колективна монографія «Нові перспективи в англійській філології та навчанні англійської мови»
ІО Баранцова, ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, ОЛ Гармаш, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності", 2021
2021
Теоретична фонетика англійської мови: навчальний посібник
ТВ Рябуха, ТЮ Гурова
МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, 2021
2021
КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
АС Кулікова, ТЮ Гурова
Редакційна колегія, 150, 2021
2021
Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві
ІО Баранцова, ТВ Тарасенко, СЮ Гуров, ТЮ Гурова, ГВ Матюха, ...
ТОВ «Колор Принт», Мелітополь, 2021
2021
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ З ПОЗИЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ АДЕКВАТНОСТІ ТА ЕВКІВАЛЕНТНОСТІ
АС Кулікова, ТЮ Гурова
ББК 81.4 я5© Авторський колектив, 2020, 305, 2020
2020
Роль електронних освітніх засобів у формуванні англомовної комунікативної компетентності
ТЮ Гурова, КВ Авраменко
Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному …, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
ТЮ Гурова, КЕ Мироненко
КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ …, 2019
2019
Нові перспективи в англійській філології та навчання англійській мові
ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, ІО Баранцова, ОЛ Гармаш, СЮ Гуров, ...
ТОВ «Колор Принт», 2019
2019
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 85328" Колективна монографія" Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів …
ТВ Коноваленко, НЮ Байтерякова, ІО Баранцова, ОЛ Гармаш, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
Свідоцтво про авторське право на твір№ 85703" Навчальний посібник" Practice makes perfect or speech without a hitch. A practical course of phonetics"
ТВ Рябуха, ТЮ Гурова, СЮ Гуров
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20