Подписаться
Левада О.М. \ Ольга Левада \ Levada Olga
Левада О.М. \ Ольга Левада \ Levada Olga
к.геогр.н., доцент кафедри фізичної географіїі геологіїМДПУ ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування картографічних компетентностей в шкільному курсі географії
О Левада, В Іванова, О Непша
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2018
132018
Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ОМ Левада, ІА Донець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
62018
Подходы к формированию картографических понятий в школьном курсе географии
ОМ Левада
Moderni vzmoženosti vědz — 2010: materiálz V Meyinárodni vědecko- praktiká …, 2010
62010
Theoretical and applied aspects of sustainable development. Part 3. Environmental aspects of sustainable development
O Nepsha, O Levada, I Arsenenko, L Donchenko, L Prokhorova
Publishing House of Katowice School of Technology 33 (33), 140-146, 2020
52020
Суспільно-географічні основи формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області)
ОМ Левада
ОМ Левада, 0
4
Development of tourist and local research activities in the Zaporizhzhia oblast, Ukraine
IA Arsenenko, LM Donchenko, IA Donetc, OZ Baiteriakov, OM Levada
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (5.2), 709-716, 2020
32020
Суспільно-географічна оцінка та обґрунтування основних напрямів вдосконалення ринку праці у сільській місцевості (на прикладі Запорізької області)
ОМ Левада
Мелітополь, МДПІ, 1998
31998
Техногенез і геодинаміка як фактори впливу на геологічне середовище м. Дніпро
ОМ Левада, ДМ Неволько
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
22019
РегІональнІ тенденції розвиткУ сільськОгО зеленОгО тУризмУ В украЇнІ
ІА Арсененко, ЛМ Донченко, ІА Донець, ОМ Левада, ТВ Зав'ялова
World Science 1 (2 (42)), 9-12, 2019
22019
Ринок праці Запорізької області: проблеми та перспективи/Олена Арабаджі, Ольга Левада, Денис Левада
О Арабаджі
Географія. Економіка. Екологія. Туризм.: Регіональні студії. Збірник …, 2007
22007
Сучасні аспекти розвитку міжнародного туризму в Африканському туристичному макрорегіоні в умовах пандемії COVID-19
І Арсененко, О Байтеряков, І Донець, Л Донченко, О Левада
InterConf, 166-176, 2021
12021
Ринок праці Запорізької області: регіональний аспект
Левада О Арабаджи О Боговін І.
Українська географія: сучасні виклики 2, 165-166, 2016
12016
Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья
ВВ Молодыченко, ЛВ Афанасьева, ИВ Букреева, АВ Орлов, ЕГ Хомчак, ...
МГПУ им. Б. Хмельницкого, Миллениум, 2014
12014
Польова практика з топографії
ОМ Левада, НМ Сажнєва, МЛ Сажнєв
Люкс, 2008
12008
Екологічне виховання студентів-географів під час вивчення курсу «Геологія з навчальною практикою» в закладі вищої освіти
С Гришко, Л Прохорова, О Левада, О Непша, Т Зав’ялова, В Іванова
Перспективи та інновації науки, 2022
2022
Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki–stan, poblemy, perspektywy. Implementation of professionally oriented learning technology in the formation of cartographic literacy of …
O Levada, V Ivanova, M Sazhniev
Poswit 6, 76-87, 2021
2021
Ціннісні орієнтації педагога вищої школи як одна з граней педагогічної майстерності
О Левада, Л Прохорова, Т Зав’ялова
Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук …, 2021
2021
Мотиваційно-ціннісний механізм формування готовності майбутніх учителів географії до розвитку природоохоронних знань учнів загальноосвітніх шкіл
ОМ Левада, ЛА Прохорова, ТВ Зав’ялова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українська освіта …, 2021
2021
Значення географічної карти в географічній освіті
О Левада, М Сажнєв
Редакційна колегія, 220, 2021
2021
Геоекологічний аналіз змін природного середовища в умовах зрошуваних меліорацій
ОМ Левада, МЛ Сажнєв
Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукр. круглого столу,(м. Київ …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20