Світлана Бичкова
Світлана Бичкова
Національна академія внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: монографія
СС Бичкова
К.: Атіка 420, 2011
732011
Цивільне процесуальне право України:[навчальний посібник]
СС Бичкова
К.: Атіка, 2006
282006
Цивільний процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: моногр.
СС Бичкова
К.: Атіка, 2011
152011
Експертиза в цивільному процесі України
СС Бичкова
ступеня канд. юрид. наук/СС Бичкова, 2003
152003
наук.-практ. комент./[СС Бичкова, ЮВ Бі-23. лоусов, ВІ Бірюков та ін.]; за заг. ред. СС Бичкової
Ц процесуальний кодекс України
К.: Атіка 839, 24, 2008
142008
Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник/За ред. СС Бичкової
ІО Безлюдько, СС Бичкова, ВІ Бобрик
К.: Атіка, 2006
112006
монографія/Берестова ІЕ, Бичкова СС, Бобрик ВІ та ін., за ред. академіка НАПрН України ОД Крупчана
П оптимізації цивільного процесу в Україні
К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 6, 2011
82011
Зловживання цивільними процесуальними правами
ГВ Бичкова, С.С., Чурпіта
Криміналістичний вісник, 24, 2015
7*2015
Зловживання цивільними процесуальними правами
СС Бичкова, ГВ Чурпіта
72015
Окремі аспекти участі адвоката у цивільному процесі України
СС Бичкова, ГВ Чурпіта
Бюлетень Міністерства юстиції України, 116-122, 2014
72014
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у справах позовного провадження
С Бичкова
Вісник прокуратури, 112, 2010
72010
Особливості судового захисту прав, свобод та інтересів невизначеного кола осіб
СС Бичкова
Судова апеляція, 31, 2013
62013
Цивільний процесуальний статус прокурора
С Бичкова
Вісник прокуратури, 98-104, 2012
52012
Порядок вступу в цивільну справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору
СС Бичкова
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 91-99, 2012
52012
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: підручник/Бичкова СС (заг. ред.).–2-ге вид., змінене та доп
СС Бичкова, ІА Бірюков, ВІ Бобрик, ОГ Братель, ТД Гурська, ...
К.: КНТ 498, 43, 2008
52008
Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу
СС Бичкова
Підприємництво, господарство і право, 21-23, 2006
52006
Цивільний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент./за заг. ред. СС Бичкової
ГВ Бичкова, С.С., Бобрик, В.І., Чурпіта
К.: Атіка, 2008
4*2008
Цивільне право України
СС Бичкова
Договірні та недоговірні зобов’язання: навчальний посібник/СС Бичкова, ІА …, 2006
42006
Solicitor in civil process of Ukraine: look at the problem/S. Bychkova, G. Churpita
G Bychkova, S., Churpita
Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 12, 2015
3*2015
Участь нотаріуса у цивільному процесі України
СС Бичкова
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20