Ганна Зіївна Шевцова / Hanna Shevtsova / Анна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Ганна Зіївна Шевцова / Hanna Shevtsova / Анна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Science of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 3-9, 2007
912007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України,...
П України
Донецьк: ІЕП НАН України, 2014
55*2014
PROVIDING SECURITY FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECHNOLOGY ORGANIZATIONS.
V Makedon, S Drobyazko, H Shevtsova, O Maslosh, M Kasatkina
Journal of Security & Sustainability Issues 8 (4), 2019
462019
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна [та ін.]; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки промсті
Н України
Київ, 2016
232016
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ГЗ Шевцова, та ін.
НАН України, Інститут економіки промисловості, Донецьк, 2014
222014
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, АЗ Шевцова
НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, Донецк, 2007
222007
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, et al.
Donets’k: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine.[in …, 2014
212014
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
172016
Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами
ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 202-214, 2012
17*2012
Chemicals 4.0 as a sectoral concept of implementation the foundations of the fourth industrial revolution
G Shevtsova
Economic Herald of the Donbas 2, 35-41, 2017
132017
Теорія і практика інноваційної діяльності: навч. посіб.
ГЗ Шевцова, ЗН Мемедляєв
Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2007
122007
Рівні розвитку та особливості синергетичного менеджменту підприємств
ГЗ Шевцова
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 2 (5), 219-225, 2007
102007
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики : наук. доповідь
ЕМ Лібанова, ОІ Амоша, ВП Вишневський, ВМ Геєць, та ін.
Київ: НАН України, 2015
92015
Synergy in integration development of Ukrainian chemical industry enterprises
A Shevtsova, S Grechanaya
Economisti, 45-51, 2013
82013
Принципи організації синергетичного менеджменту підприємства
ГЗ Шевцова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
82008
Innovatsiine onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho vyrobnytstva na synerhetychnykh zasadakh: teoriia i praktyka [Innovation of technical and technological base …
OI Amosha, IP Bulieiev, HZ Shevtsova
Ekonomika promyslovosti - Economy of Industry, 3-9, 2007
82007
Promyslovist’Ukrayiny 2014–2016: nevykorystani mozhlyvosti, shlyakhy vidnovlennya, modernizatsiyi ta suchasnoyi rozbudovy [Industry of Ukraine 2014-2016: unused opportunities …
OI Amosha, IP Buleyev, YS Zaloznova, HZ Shevtsova
Scientific Report. Kyiv: Institute of industrial economics of the NAS of …, 2017
72017
Галузеві проблеми і пріоритети промислової політики України: наук. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, та ін.
Ін-т економіки пром-сті, Донецьк, 2009
72009
Clustering of the chemical industry: European experience and lessons for Ukraine
HZ Shevtsova, NV Shvets
The Herald of Economic Science of Ukraine 2, 103-109, 2017
62017
Хімічна індустрія 4.0 як галузева концепція реалізації основ Четвертої промислової революції
ГЗ Шевцова
Економічний вісник Донбасу, 35-41, 2017
62017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20