Hanna Shevtsova   /    Ганна Зіївна Шевцова   ORCID 0000-0003-3960-5296
Hanna Shevtsova / Ганна Зіївна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Science of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
НазваПосиланняРік
Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 3-9, 2007
822007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України,...
П України
Донецьк: ІЕП НАН України, 2014
55*2014
PROVIDING SECURITY FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECHNOLOGY ORGANIZATIONS.
V Makedon, S Drobyazko, H Shevtsova, O Maslosh, M Kasatkina
Journal of Security & Sustainability Issues 8 (4), 2019
252019
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ГЗ Шевцова, та ін.
НАН України, Інститут економіки промисловості, Донецьк, 2014
232014
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, АЗ Шевцова
НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, Донецк, 2007
232007
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна [та ін.]; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки промсті
Н України
Київ, 2016
222016
Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами
ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 202-214, 2012
16*2012
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, et al.
Donets’k: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine.[in …, 2014
152014
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
132016
Chemicals 4.0 as a sectoral concept of implementation the foundations of the fourth industrial revolution
G Shevtsova
Economic Herald of the Donbas 2, 35-41, 2017
12*2017
Теорія і практика інноваційної діяльності: навч. посіб.
ГЗ Шевцова, ЗН Мемедляєв
Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2007
122007
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики : наук. доповідь
ЕМ Лібанова, ОІ Амоша, ВП Вишневський, ВМ Геєць, та ін.
Київ: НАН України, 2015
92015
Рівні розвитку та особливості синергетичного менеджменту підприємств
ГЗ Шевцова
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 2 (5), 219-225, 2007
92007
Принципи організації синергетичного менеджменту підприємства
ГЗ Шевцова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
82008
Clustering of the chemical industry: European experience and lessons for Ukraine
HZ Shevtsova, NV Shvets
The Herald of Economic Science of Ukraine 2, 103-109, 2017
72017
Synergy in integration development of Ukrainian chemical industry enterprises
A Shevtsova, S Grechanaya
Economisti, 45-51, 2013
72013
Галузеві проблеми і пріоритети промислової політики України: наук. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, та ін.
Ін-т економіки пром-сті, Донецьк, 2009
72009
Особливості впровадження концепції організованої синергії в систему управління підприємством
ГЗ Шевцова
Молодий вчений 2 (11), 150-156, 2015
6*2015
Управління ресурсами підприємства: методичні підходи та досвід у хімічній промисловості
ГЗ Шевцова, ТА Пєтєшова, НВ Швець
Луганськ: вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2009
62009
Promyslovist’Ukrayiny 2014–2016: nevykorystani mozhlyvosti, shlyakhy vidnovlennya, modernizatsiyi ta suchasnoyi rozbudovy [Industry of Ukraine 2014-2016: unused opportunities …
OI Amosha, IP Buleyev, YS Zaloznova, HZ Shevtsova
Scientific Report. Kyiv: Institute of industrial economics of the NAS of …, 2017
52017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20