Світлана Вітвицька
Світлана Вітвицька
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
6672003
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
4292006
Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 316, 25, 2003
1322003
Практикум з педагогіки вищої школи
С Вітвицька
Мето, 2005
1312005
Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студ. магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури, 138-139, 2003
1172003
Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти
СС Вітвицька
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
792011
Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічний аспект:[монографія]
СС Вітвицька
Житомир: вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2009
692009
Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя
СС Вітвицька
Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал, 63-67, 2015
542015
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
402020
Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників
СС Вітвицька, ОВ Плахотнік
392006
Структура и критерии готовности магистров образования к педагогической деятельности
СС Вітвицька
Вектор науки ТГУ, 59-63, 2013
362013
Компетентнісний та професіографічний підходи до побудови професіограми магістра освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 52-58, 2011
332011
Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку
ОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008
282008
Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-71, 2004
262004
Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І. Франка, 8-11, 2005
252005
Системно-історичний аналіз етапів становлення магістратури в Україні та Росії
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 249-252, 2005
182005
Студент як об’єкт педагогічної діяльності
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 186-188, 2000
172000
Організація самостійної роботи студентів
Н Дорофєєва, СС Вітвицька
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, 154-156, 2014
132014
Особистісно орієнтоване виховання студентів у вищих навчальних закладах освіти
СС Вітвицька
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід: монографія …, 2012
132012
Педагогічна технологія в підготовці вчителя-вихователя: Метод. посібник
ОА Дубасенюк, АВ Іванченко, СС Вітвицька
Житомир: Житомир, держ. пед. ін-т, 1993
131993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20