Світлана Вітвицька
Світлана Вітвицька
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
6682003
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
3692006
Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студ. магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури, 138-139, 2003
962003
Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 316, 25, 2003
842003
Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти
СС Вітвицька
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
672011
Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічний аспект:[монографія]
СС Вітвицька
Житомир: вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2009
572009
Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 396, 4, 2005
542005
Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури, 197, 2005
542005
Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя
СС Вітвицька
Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал, 63-67, 2015
342015
Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників
ВВ Танська
Житомир. 2006.–278 с, 2006
332006
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
292020
Структура и критерии готовности магистров образования к педагогической деятельности
СС Вітвицька
Вектор науки ТГУ, 59-63, 2013
272013
Компетентнісний та професіографічний підходи до побудови професіограми магістра освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 52-58, 2011
272011
Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку
ОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...
ЖДУ ім. І. Франка, 2008
242008
Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-71, 2004
232004
Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І. Франка, 8-11, 2005
192005
Практикум з педагогіки вищої школи. Методичний посібник для студентів магістратури за модульнорейтинговою системою навчання
С Вітвицька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005
182005
Системно-історичний аналіз етапів становлення магістратури в Україні та Росії
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 249-252, 2005
162005
Студент як об’єкт педагогічної діяльності
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 186-188, 2000
142000
Інноваційні педагогічні технології в підготовці вчителів
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 45-48, 2009
122009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20