Світлана Вітвицька
Світлана Вітвицька
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
6832003
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
4122006
Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 316, 25, 2003
1182003
Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студ. магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури, 138-139, 2003
1012003
Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти
СС Вітвицька
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
762011
Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічний аспект:[монографія]
СС Вітвицька
Житомир: вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2009
672009
Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 396, 4, 2005
602005
Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури, 197, 2005
602005
Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя
СС Вітвицька
Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал, 63-67, 2015
442015
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
362020
Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників
СС Вітвицька, ОВ Плахотнік
352006
Компетентнісний та професіографічний підходи до побудови професіограми магістра освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 52-58, 2011
322011
Структура и критерии готовности магистров образования к педагогической деятельности
СС Вітвицька
Вектор науки ТГУ, 59-63, 2013
312013
Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-71, 2004
262004
Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку
ОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008
252008
Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І. Франка, 8-11, 2005
232005
Практикум з педагогіки вищої школи. Методичний посібник для студентів магістратури за модульнорейтинговою системою навчання
С Вітвицька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005
182005
Системно-історичний аналіз етапів становлення магістратури в Україні та Росії
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 249-252, 2005
182005
Студент як об’єкт педагогічної діяльності
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 186-188, 2000
162000
Організація самостійної роботи студентів
Н Дорофєєва, СС Вітвицька
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, 154-156, 2014
122014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20