Світлана Вітвицька
Світлана Вітвицька
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 315, 2003
6922003
Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури
СС Вітвицька
Київ: Центр навчальної літератури 384, 2006
4552006
Практикум з педагогіки вищої школи
С Вітвицька
Мето, 2005
1392005
Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студентів магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури 316, 25, 2003
1352003
Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студ. магістратури
СС Вітвицька
К.: Центр навчальної літератури, 138-139, 2003
1192003
Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти
СС Вітвицька
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
842011
Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічний аспект:[монографія]
СС Вітвицька
Житомир: вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2009
722009
Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя
СС Вітвицька
Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал, 63-67, 2015
602015
Структура и критерии готовности магистров образования к педагогической деятельности
СС Вітвицька
Вектор науки ТГУ, 59-63, 2013
432013
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
412020
Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників
СС Вітвицька, ОВ Плахотнік
392006
Компетентнісний та професіографічний підходи до побудови професіограми магістра освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 52-58, 2011
352011
Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку
ОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008
282008
Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-71, 2004
282004
Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І. Франка, 8-11, 2005
272005
Системно-історичний аналіз етапів становлення магістратури в Україні та Росії
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 249-252, 2005
182005
Студент як об’єкт педагогічної діяльності
СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 186-188, 2000
182000
Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів освіти в контексті інформаційно-комунікаційних технологій
СС Вітвицька
Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання …, 2016
152016
Педагогічна технологія в підготовці вчителя-вихователя: Метод. посібник
ОА Дубасенюк, АВ Іванченко, СС Вітвицька
Житомир: Житомир, держ. пед. ін-т, 1993
141993
Організація самостійної роботи студентів
Н Дорофєєва, СС Вітвицька
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, 154-156, 2014
132014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20