Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання
Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання
СумДПУ імені А.С. Макаренка, факультет іноземної та слов'янської філології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Взаимосвязанное обучение умениям речевой деятельности: монография
ВИ Стативка
Сумы: редакционно-издательский отдел СумГПУ им. АС Макаренко, 2004
322004
Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів
СГ Тєлєтова, СГ Телетова, ОС Тєлєтов, АС Телетов
Вид-во СумДУ, 2011
222011
Русский язык. 5 класс
С Львова, В Львов, М Разумовская, В Капинос
Litres, 2018
212018
Обучение диалогической речи на уроках русского языка
ВИ Стативка
Русский язык в школе, 17-21, 2002
142002
Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів
ВІ Статівка
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
122006
Педагогічний маркетинг в умовах впровадження нового закона України про вищу освіту
СГ Тєлєтова
ТОВ" ДД" Папірус", 2014, 2014
112014
Історіософічна концепція пенталогії Б. Лепкого" Мазепа" та її художня реалізація
ТМ Литвиненко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1999
81999
Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах
ОС Тєлєтов, АС Телетов, СГ Тєлєтова
Сумський державний університет, 2015
62015
Проблеми національної психології у творчості О
НО Медвідь
Довженка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец 10 …, 2000
62000
Методика навчання студентів-словесників професійно орієнтованого мовлення: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія і методика навчання»
ІІ Пахненко
України, Ін-т педагогіки, К, 1995
61995
Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности
ВИ Стативка
Русский язык в школе, 3-7, 2004
52004
Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами “Ніоба”,“Valse melancolique”,“Некультурна”,“Земля”,“Через кладку”): автореф. дисертації на …
ІВ Каменська
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка 136 (2), 2003
52003
НАЦІОНАЛЬНА МІФОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ФАНТАСТИЦІ МЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ
ТМ Литвиненко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 356, 2009
42009
Русский язык: учеб. для 8-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения
ЛВ Давидюк
Запорожье: Премьер, 2008
42008
Національна своєрідність психологізму О. Довженка
НО Медвідь
Дивослово, 1999
41999
Романтика вітаїзму
ЗВ Савченко
активний романтизм) в українській прозі першої половини ХХ століття: автореф …, 1999
41999
Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения (Руководство к самостоятельному изучению курса) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
ИИ Пахненко
Сумы : ИТД «Университетская книга», 2016
3*2016
Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения. Тестовые и индивидуальные учебно-исследовательские задания : учеб. пособие для студ. высш …
ИИ Пахненко
Сумы : ИТД «Университетская книга», 2015
3*2015
Маркетинг в управлінні освітою
СГ Тєлєтова
Освіта Сумщини, 14-19, 2012
32012
Шевченкознавчі і фольклористичні праці ЮП Ступака
СВ П’ятаченко
Філологічні науки: зб. наук. праць.–Суми: Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка …, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20