Мікіна Олена Геннадіївна, Mikina Elena
Мікіна Олена Геннадіївна, Mikina Elena
Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, кафедра романської філології та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні
ОГ Мікіна
Донецьк: Юго-Восток, 2012
92012
Номінаційні процеси у сучасній європейській ергонімії
ОГ Мікіна
71993
Из истории французской эргонимии
ЕГ Микина
Актуальные вопросы теории языка и ономастической номинации, с. 154-162, 1993
41993
Номинационные процессы в современной европейской эргонимии
ЕГ Микина
Донецкий государственный университет, 1992
41992
Экономическая, правовая и идеологическая обусловленность номинационных процессов
ОМ Сидоренко
Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні …, 2011
32011
Внутрішня організація ЛСГ дієслів мовлення у сучасній французькій мові
ОГ Мікіна
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах, 52-61, 2001
32001
О принципе эргонимной номинации
ЕГ Микина
Вісник Донецького університету, 138-143, 1998
3*1998
СЕМАНТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ВІД «МОЛИТИ» ДО «ГОВОРИТИ» ЯК УНІВЕРСАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ЕТЮД
ОГ Мікіна
Studia Philologica, 2017
12017
Ергоніми відонімного походження в комунікативному просторі міста Луцька: структурно-семантичні особливості
Ю Горожанов
Волинь філологічна: текст і контекст, 61-68, 2014
12014
З романської етимології: до семантико-типологічного критерію пояснення лат. quaerĕre
ОГ Мікіна
Мовознавство, С. 67-79, 2011
12011
Семантична еволюція латинського дієслова nuntio та його префіксальних дериватів
ОГ Мікіна
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 39-42, 2010
12010
Про унікальність та закономірність у семантичній еволюції
ОГ Мікіна
12009
ПРО ДЕЯКІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ ‘ПРОСИТИ’В ЛАТИНСЬКІЙ І РОМАНСЬКИХ МОВАХ
ОГ Мікіна
Міжнародний науковий журнал" Науковий огляд" 10 (42), 151-158, 2017
2017
Доказова семасіологія (семантична історія латинського дієслова dēmandāre)
ОГ Мікіна
Наукові записки 160 (Серія: Філологічні науки: Studia semasio), С. 88-100, 2017
2017
О некоторых путях формирования значения ‘просить’в латинском и романских языках
ОГ Мікіна
Науковий огляд, 151-158, 2017
2017
Греко-латинские языковые контакты сквозь призму семантической эволюции
ОГ Мікіна
Парадигма пізнання: гуманітарні питання, 72-89, 2016
2016
Греко-латинські мовні контакти крізь призму семантичної еволюції
ОГ Мікіна
Парадигма пізнання: гуманітарні питання, 72-89, 2016
2016
От звука к речи
ЕГ Микина
Наукові записки, 109-118, 2014
2014
Про шляхи формування методики семасіологічних студій
O Miкiнa
Лінгвістичні студії, 187-194, 2014
2014
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ'ПОКАЗЫВАТЬ'>'ГОВОРИТЬ'КАК ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ТИПОЛОГИЯ
ЕГ Микина
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 174-175, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20