Андрій Каленський
Андрій Каленський
завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine.
I Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N ...
Зборник Института за педагошка истраживања, 46–93, 2019
44*2019
Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів : дис...
АА Каленський
– К., 2005.– 215 с, 2005
22*2005
Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін : [монографія]
АА Каленський
ЦП «Компринт», 2016
14*2016
Застосування педагогічних інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи
АА Каленський
К.: Аграрна освіта, 2011
14*2011
Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей : дис. … д-ра пед …
АА Каленський
Інститут проф..-тех. Освіти НАПН України, 2016
13*2016
Методи і форми організації навчання фахівців аграрної галузі: навчальний посібник/Лузан ПГ, Каленський АА–К
ПГ Лузан
Київ: Логос, 2014
11*2014
Методика застосування інформаційних технологій навчання (управління і тактичні дисципліни): навч.-метод. посіб.
АА Каленський
К.: Видавничополіграфічний центр" Київський університет, 2005
112005
Етика викладача вищої школи: навчальний посібник
МТФ Зайченко І.В., Каленський А.А.
К.: ЦП „Компринт 320, 2013
10*2013
Стандартизація професійної освіти: теорія і практика
АА Каленський, ПГ Лузан, НМ Ваніна, ТМ Пащенко, СГ Кравець, ...
Полісся, 2018
8*2018
Принципи та методи підготовки миротворчих контингентів і миротворчого персоналу
АА Каленський
Вісник Національної академії оборони України, 34-38, 2010
52010
Принципи розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу
АА Каленський
Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення: Зб-к наук. праць / за …, 2017
32017
Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи: підручник
Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А.
Ліра-К, 2016
3*2016
Застосування платформи moodle для індивідуалізації самостійної роботи студентів в Національному університеті біоресурсів і природокористування України
ВВ Андрій Каленський
Вісник Прикарпатського університету. Серія Педагогіка, 89–92, 2011
3*2011
Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів
АА Каленський
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
22017
Компоненти професійно-педагогічної етики
АА Каленський
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
22016
Концепція розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей
АА Каленський
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
Критерії, показники та рівні розвитку професійно-педагогічної етики майбутніх викладачів спеціальних дисциплін
АА Каленський
Проблемы современного педагогического образования. Сер: Педагогика и …, 2014
22014
Застосування проектних технологій при підготовці майбутніх техніків-землевпорядників
АА Каленський, ІП Прокопенко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
22012
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
АА Каленський, СМ КЛІМІШИН
Науковий вісник НУБіП України.–Режим доступу: http://elibrary. nubip. edu …, 2011
22011
Методологічні підходи до стандартизації змісту професійної освіти
АА Каленський
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20