Лілія Волос
Лілія Волос
Професор кафедри патологічної анатомії, Львівський національний медичний університет імені Данила
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
TitleCited byYear
Патологічна анатомія. Підручник.
ВГ Шлопов, ЛІ Волос, ТІ Шевченко, ОО Селезньов
Вінниця "Нова книга", 2004
172004
Морфологические изменения в мягких тканях малого таза при гистерэктомии с использованием высокочастотного электрохирургического сварочного лигирования.
ЕА Ковальчук, НВ Куприенко, ВГ Шлопов, ЛИ Волос
Питання експериментальної та клінічної медицини 2, 13-17, 2005
102005
Разработка стратегии нейропротекции в эксперименте на модели черепно-мозговой травмы
ТВ Черний, ЛВ Натрус, ВГ Шлопов, СВ Зяблицев, ЕД Якубенко, ...
Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти 8 (2), 128-134, 2012
72012
Пріонові інфекції: заходи безпеки при роботі з біопсійним та секційним матеріалом
В√ Шлопов, ЛІ Волос
Укр. журн. патології, 41-46, 2000
42000
Критерии морфологической дифференциальной диагностики дементных состояний
ВН Казаков, ВГ Шлопов, ЛИ Волос
Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти 2 (1-2), 20-27, 2006
32006
Морфология и морфогенез врожденных расщелин передней брюшной стенки у детей
ВГ Шлопов, ВЗ Москаленко, ВП Перунский, СВ Веселый, ЛИ Волос, ...
Детская хирургия, 39-43, 2005
32005
Патоморфологія головного мозку при діабетичній мікроангіоенцефалопатії
ВМ Казаков, ВГ Шлопов, ТЄ Михайличенко, ЛІ Волос
Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти 3 (1-2), 3-14, 2007
2*2007
МОЛЕКУЛЯРНИЙ ТИП РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ ФАКТОР МЕТАСТАЗУВАННЯ
ЛІ Волос, АП Дудаш
Медичний форум, 18, 2019
2019
Професор Андрій Обжут – перший керівник кафедри патологічної анатомії (1896-1910) медичного факультету Львівського університету Яна Казимира (до 120-річчя кафедри патологічної†…
ВЛІ Зербіно ДД
Мистецтво лікування 12 ((147-148):), 67-71., 2018
2018
Professor Andrew Obrzut – The Organizer And The First Head Of The Pathological Anatomy Department (1896 – 1910) Of The Medical Faculty Of Lviv University Of Yan Kazimizh.
D Zerbino, L Volos, V Ivashchenko
European Journal Of Translational And Clinical Medicine 1 (Suppl.3), 25, 2018
2018
Professor Andrew Obrzut – The First Head Of The Pathological Anatomy Department (1896-1910) Of The Medical Faculty Of The Jan Casimir University In Lviv (Due To The 120th†…
D 1. Zerbino, L Volos
Pol. J. Pathol. 69 (2), 182-184, 2018
2018
Профессор Андрей Обжут-организатор и первый руководитель кафедры патологической анатомии (1896-1910) медицинского факультета Львовского университета Яна Казимижа
ДД Зербино, ЛИ Волос
Архив патологии 80 (6), 75-77, 2018
2018
Валерий Геннадий Шлопов – выдающийся патолог, исследователь и педагог.
Д Зербино, Л Волос
Архив патологии 78 (3), 68-69, 2016
2016
Валерий Геннадиевич Шлопов - выдающийся патолог, исследователь и педагог
ДД Зербино, ЛИ Волос
Архив патологии 78 (3), 68-69, 2016
2016
Енцефаліт Расмуссена: випадок із практики
ЛІ Волос, ГЛ Столяр
Вісник проблем біології і медицини 2 (1), 35-40, 2016
2016
Деменція судинного генезу: квалітативний аналіз ангіоархітектоніки кори головного мозку
ЛІ Волос
Український журнал медицини, біології та спорту 1 (1), 37-40, 2016
2016
Патоморфологія низькодиференційованих уротеліальних пухлин верхніх сечовивідних шляхів з акцентом на незвичні морфологічні різновиди карцином
ЛІ Волос
ХIV з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, 409, 2015
2015
Поляризационно-оптическая характеристика коллагена бляшек белочной оболочки при болезни Пейрони
ВГ Шлопов, ЛИ Волос, СН Шамраев, СГ Ермилов
Здоровье мужчины 49 (2), 119-119, 2014
2014
Поляризаційно-оптична характеристика колагену бляшок білкової оболонки при хворобі Пейроні
ВГ Шлопов, ЛІ Волос, СМ Шамраєв, СГ Єрмілов
Здоровье мужчины, 119-120, 2014
2014
Современные методы лечения фибропластической индурации полового члена
СМ Шамраєв, ЛІ Волос, ВГ Шлопов, СГ Єрмілов, ІО Бабюк
Урологія= Урология 17 (2), 37-41, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20