Лариса Сарафинюк, L. Sarafyniuk, L. A. Sarafinyuk, L. A. Sarafinuk
Лариса Сарафинюк, L. Sarafyniuk, L. A. Sarafinyuk, L. A. Sarafinuk
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Verified email at vnmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
The physical development of children who have a functionally single heart ventricle as a basis for working physical rehabilitation technology after a hemodynamic correction
V Volodymyr, H Iryna, S Svitlana, S Alla, K Volodymyr, K Yuriy, S Larysa
Journal of Physical Education and Sport, 2018
242018
Вікові та статеві особливості показників центральної гемодинаміки у дівчат і хлопців юнацького віку
ВМ Мороз, ЛА Сарафинюк, ІВ Гунас
Biomedical and biosocial anthropology, 92-96, 2008
102008
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку/СВ Прокопенко, Л. А Клімас, ПВ …
ЛА Сарафинюк
Вісник морфології 10 (1), 52-53, 2004
92004
Вікові та статеві закономірності змін гемодинаміки в залежності від конституціональних характеристик організму
ЛА Сарафинюк
ЛА Сарафинюк/–Тернопіль,-2010.–35 с, 2010
82010
Somatotypological features of acrobat girls in different periods of ontogenesis
LA Sarafinyuk, OP Khapitska, YI Yakusheva, AO Ivanytsia, PV Sarafinyuk
Biomedical and biosocial anthropology, 43-47, 2018
72018
Features of total and separate partial anthropometric sizes in volleyball players of adolescence
YІ Yakusheva, LA Sarafinyuk
Reports of Morphology 20 (2), 473-475, 2014
72014
Взаємозв’язки реокардіографічних параметрів центральної гемодинаміки з конституціональними показниками у волейболісток різного амплуа
ЮІ Якушева, ЛА Сарафинюк, ЮВ Кириченко
Мир медицины и биологии 11 (4-1 (53)), 2015
52015
Зв’язки соматичних параметрів з показниками центральної гемодинаміки у легкоатлетів і футболістів
ЛА Сарафинюк, ОВ Лежньова
Мир медицины и биологии 8 (3), 2012
52012
Амплітудні й швидкісні показники руху мітрального й аортального клапанів серця та швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда лівого шлуночка в юнаків та дівчат різних …
ІВ Гунас, ОЄ Маєвський, ЛА Сарафинюк
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 27-32, 2009
52009
Features of total body sizes and anthropometric torso sizes in female volleyball players of mesomorphic somatotype
LA Sarafinyuk, LV Fomina, VO Khavtur, LI Fedoniuk, OP Khapitska, ...
Reports of Morphology 24 (3), 32-36, 2018
42018
Особливості амплітудних показників електрокардіограми у юнаків і дівчат спортсменів і неспортсменів різних соматотипів
ЛА Сарафинюк, ЮВ Кириченко, ІМ Кириченко
Biomedical and biosocial anthropology, 10-20, 2014
42014
Моделирование показателей центральной гемодинамики в зависимости от особенностей строения тела у волейболистов
ЕВ Лежнева, ЛА Сарафинюк, ЕН Крикун
Актуальные проблемы медицины 20 (22 (141)), 2012
42012
Modeling of normative sonographic parameters of kidneys in healthy city girls of different somatotypes depending on body size
IV Gunas, YG Shevchuk, DB Bolyuh, LA Sarafinyuk
Reports of morphology 16 (3), 626-631, 2010
42010
Rehresiini modeli normatyvnykh pokaznykiv tsentralnoi hemodynamiky u divchat yunatskoho viku z endomorfnym, mezomorfnym i ektomorfnym somatotypamy v zalezhnosti vid …
L Sarafyniuk
Naukovyy visnyk Volyns' koho natsional'noho universytetu imeni Lesi …, 2009
42009
Вікові особливості амп літудних і часових показників ге модинаміки, отриманих методом тетраполярно реокардіографі, у практично здорових міських юнаків/ЛА Сарафинюк
ЛА Сарафинюк
Вісник морфології 14 (1), 225-229, 2008
42008
Моделі нормативних реокардіографічних показників у дівчат юнацького віку з проміжними соматипами в залежності від особливостей будови тіла
ЛА Сарафинюк
Мир медицины и биологии 5 (1), 2008
42008
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Гунас, ИВ Сергета, ЛА Сарафинюк, ...
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии, 2003
42003
Peculiarities of the chest’s size in female volleyball players of different constitutional types
LA Sarafyniuk, VI Pivtorak, VO Khavtur, LI Fedoniuk, OP Khapitska
Biomedical and Biosocial Anthropology, 47-52, 2018
32018
Розподіл типів гемодинаміки у міських осіб юнацького віку з різними соматотипами
ЛА Сарафинюк
Вісник Вінницького національного медичного університету 16 (2), 311-313, 2012
32012
Залежність параметрів центральної гемодинаміки від антро-соматотипологічних особливостей у осіб ектоморфного соматотипу юнацького віку
ЛА Сарафинюк
Морфологія 6 (3), 58-62, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20