Г.Я. Загричук; Zagrichuk G.Y., Григорій Ярославович Загричук, H. Ya. Zahrychuk
Г.Я. Загричук; Zagrichuk G.Y., Григорій Ярославович Загричук, H. Ya. Zahrychuk
доцент кафедри загальної хімії, Тернопільського державного
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах на основі компетентнісного підходу
ГЯ Загричук, ВП Марценюк, ІР Мисула
Медична освіта, 2013
242013
Концептуальні підходи щодо покращення якості підготовки фахівців
ГЯ Загричук, ВП Марценюк
Медична освіта, 2012
192012
Реакции арилдиазоний тетрафторобортаов с N-аллилакриламидом в присутствии роданид аниона
БД Грищук, ГЯ Загричук, ПМ Горбовой
Журн. общ. химии 69 (2), 1999
81999
Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін
ГА Крицька, ІО Крицький, ГЯ Загричук, ТІ Крицький
Медична освіта, 33-36, 2017
32017
Reactions of arenediazonium tetrafluoroborates with inorganic and organic salts
BD Grishchuk, PM Gorbovoi, GY Zagrichuk, NI Ganushchak, EY Kudrik
Russian Journal of General Chemistry 69 (8), 1299-1303, 1999
31999
Reactions of aryldiazonium tetrafluoroborates with N-allylacrylamide in the presence of thiocyanate-anion
BD Grishchuk, GY Zagrichuk, PM Gorbovoi
ZHURNAL OBSHCHEI KHIMII 69 (2), 283-285, 1999
31999
Реакции тетрафтороборатов арилдиазония с винилбутиловым эфиром в присутствии хлоридов, бромидов, роданидов щелочных металлов и аммония/Б. Д Грищук, ЕЯ Кудрик, ПМ Горбовой, НИ…
БД Грищук
Ж. общ. химии 66 (4), 639-642, 1996
31996
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ІР Мисула, ГЯ Загричук, ЛБ Унольт, АГ Шульгай, ЯП Нагірний, ...
², 123, 2010
22010
Synthesis and Antimicrobial Activity of N‐Allyl‐3‐aryl‐2‐thiocyanatopropionamides.
BD Grishchuk, SI Klimnyuk, GY Zagrichuk, MP Kravchenyuk, ...
ChemInform 30 (28), no-no, 1999
21999
Synthesis and antimicrobial properties of N-allyl-3-aryl-2-thiocyanatopropionamides
BD Grishchuk, SI Klimnyuk, GY Zagrichuk, MP Kravchenyuk, ...
Pharmaceutical chemistry journal 33 (3), 143-144, 1999
21999
Synthesis and study of antibacterial and antifungal properties of (2-thiocyanato-3-arylpropoxymethyl) oxiranes
PM Gorbovoi, GY Zagrichuk, AV Blinder, LI Vlasik, BD Grishchuk
Pharmaceutical chemistry journal 33 (1), 22-23, 1999
21999
Дослідження механізму реакції гідразиду О, О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом
ЛМ Іванець, ОБ Поляк, ГЯ Загричук
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского…, 2014
12014
Reaction of aryldiazonium tetrafluoroborates with vinyloxyethyl glycidyl ether in the presence of thiocyanato group
PM Gorbovoi
Russian Journal of General Chemistry 70 (11), 1763-1765, 2000
12000
Synthesis, Antifungal and Antibacterial Properties of 2‐Thiocyanato‐1‐aryl‐3‐iodopropanes.
BD Grishchuk, LI Vlasik, AV Blinder, PM Gorbovoi, GY Zagrichuk
ChemInform 30 (52), no-no, 1999
11999
Arenediazonium tetrafluoroborate reactions with allyl iodide in the presence of rhodanide
BD Grishchuk, GY Zagrichuk, VS Baranovskij, PM Gorbovoj
Zhurnal Obshchej Khimii 69 (6), 995-998, 1999
11999
Synthesis and antimicrobial properties of N-aryl-N-chlorobenzenesulfamides
BD Grishchuk, PM Gorbovoi, GY Zagrichuk, LI Vlasik, AV Blinder, ...
Pharmaceutical chemistry journal 33 (2), 84-85, 1999
11999
ЯКІСТЬ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В ДВНЗ" ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ"
ГЯ Загричук
Management of higher education quality: problems and prospects, 67-70, 2017
2017
Організація освітньої діяльності для студентів-іноземців у ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ України
А Шульгай, Г Загричук, А Машталір
Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання…, 2016
2016
Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії
ГЯ Загричук, АЄ Демид
Медична освіта, 56-61, 2016
2016
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF GROUNDED CHEMICAL DISCIPLINES SYLLABUS FOR “PHARMACY” AND “MEDICINE” PROFESSION OBTAINING IN MEDICAL UNIVERSITIES OF THE COUNTRY-ERASMUS…
HI Falfushynska, LM Ivanets, GY Zagrichuk
Ternopil State Medical University, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20