Подписаться
Олексій Панчук, Oleksii Panchuk
Олексій Панчук, Oleksii Panchuk
Український державний ун-т залізничного транспорту, Ukrainian State University of Railway Transport
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтенсифікація теплообміну у каналах системи охолодження тягових електродвигунів.
ОО Алексахін, ОВ Панчук
Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 84, 2018
12018
Heat transfer in the ducts of the cooling systems of traction motors.
AA Aleksahin, AV Panchuk, LA Parkhomenko, HV Bilovol
International Journal of Engineering & Technology 7 (Special Issue 3), 315-319, 2018
12018
Теплогазопостачання і вентиляція. Вибрані задачі
ОО Алексахін, ОВ Панчук
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
12017
Процедура покращення якості проведення реостатних випробувань тепловозу.
АП Фалендиш, ОВ Панчук
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Інновації …, 2016
12016
Оценка экономичности работы тепловоза при реостатных испытаниях
СА Ерощенков, ВВ Савенко
Двигатели внутреннего сгорания, 87-90, 2008
12008
Искусственная интенсификация теплообмена в каналах системы охлаждения тяговых электродвигателей
АА Алексахин, АВ Панчук
Міжнародна науково-технічна конференція "Фізико-технічні проблеми енергетики …, 2018
2018
Heat exchange Iin channel of railway motor cooling installation.
АА Алексахин, АВ Панчук, ЛА Пархоменко, АВ Беловол
Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Технології та …, 2018
2018
Intensification of heat exchange with the help of a flow spin.
O Panchuk, O Aleksahin, V Pogoreliy
Theses of international scientific conference “Globalization of scientific …, 2017
2017
Порівняння результатів розрахунків викидів забруднюючих речовин за різними методиками.
ВО Гатченко, ОВ Панчук, АП Фалендиш
Збірник наукових праць VІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
2017
Деякі аспекти розвитку інтенсифікації теплообміну в промисловій теплоенергетиці.
ОО Алексахін, ОВ Панчук, МЮ Чупайда
Збірник наукових праць VІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції …, 2017
2017
Оцінка ефективності охолодження тягових електродвигунів.
ОО Алексахін, СВ Комар, ОВ Панчук
ІV міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція …, 2017
2017
Розрахунок теплообмінних апаратів типу" Підігрівник води" та" Підігрівник повітря": методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни" Тепломасообмін"
ВІ Рубльов, ЮА Бабіченко, ЛО Пархоменко, ОВ Панчук
Український державний університет залізничного транспорту, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного проектування та розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисциплін" Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря" і …
ЄЄ Счастний, ОО Алексахін, ОВ Панчук
Український державний університет залізничного транспорту, 2016
2016
Дослідження тепловіддачі при поперечному обтіканні труб: методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни" Тепломасообмін"
ЄВ Богомазов, ОВ Панчук
Українська державна академія залізничного транспорту, 2009
2009
Нормування витрат палива під час реостатних випробувань тепловозів
ВВ Савенко, ОВ Панчук
Міжнародна науково-технічна конференція кафедр академії та спеціалістів …, 2007
2007
Оцінка економічності роботи тепловозів при реостатних випробуваннях
ОВ Панчук
XV Міжнародна Науково-практична конференція «microCAD 2007». – Харків: НТУ …, 2007
2007
Можливості економії палива на тепловозах після ремонту
СА Єрощенков, ВВ Савенко, ОВ Панчук
Міжнародна науково-технічна конференція кафедр академії та спеціалістів …, 2006
2006
Тепловозам – екологічну безпеку
СО Ібрагімов, СГ Жалкін, АО Каграманян, ОС Ібрагімов, ВВ Савенко, ...
Міжвузівський збірник наукових праць, Харків: УкрДАЗТ, 29-34, 2006
2006
Можливості економії палива на тепловозах після ремонту
СГ Жалкін, ВВ Савенко, ОС Ібрагімов, ОВ Панчук
Міжвузівський збірник наукових праць, Харків: УкрДАЗТ, 8-13, 2006
2006
Про паливну економічність тепловозів, які пройшли черговий плановий ремонт
СО Ібрагімов, ВВ Савенко, ОВ Панчук
Міжнародна науково-технічна конференція кафедр академії та спеціалістів …, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20