Приходько Юрій Олександрович, ORCID 0000-0002-1014-250X
Приходько Юрій Олександрович, ORCID 0000-0002-1014-250X
професор, член-кор. НААН, зав. кафедри паразитології, Харківська державна зооветеринарна академія
Verified email at hdzva.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кишкові гельмінтози свиней і собак та експериментальне обгрунтування застосування вітчизняного антгельмінтика «Альбендазолу»
ЮО Приходько
Харків: Інститут експериментальної і клінічної вет. мед. УААН, 2002
252002
Зоопаразитози травного каналу коней і напрямки їх профілактики
ВІ Бирка, ЮО Приходько, ОВ Бирка
Проблеми зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. праць Харків. держ. зоовет …, 2008
102008
навч. посіб./ЮО Приходько, ВІ Бирка, ВЯ Пономаренко, ОВ Мазанний, ЮП Балим; За ред. ЮО Приходька
Г тварин
Х.: РВВ ХДЗВА, 52-62, 2011
82011
Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації
ВО Головко
Х.: Експада, 2009
72009
Клещи (Acarina: Ixodidae)–носители и переносчики возбудителей в Северо-Восточной части Украины
ЮА Приходько, ОВ Никифорова, ВА Наглов
Паразитология в ХХI веке–проблемы, методы, решения: материалы IV Всерос …, 2008
72008
Зоопаразиты мелкого рогатого скота восточного региона Украины
АВ Мазанный, ВИ Бырка, ЮА Приходько
Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их …, 2009
52009
Иммунобиологическая реактивность животных при гельминтозах
ЮА Приходько, МГ Мазанная, ЕА Кузнецова
ГЛАВНЫЕ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОПУЛЯЦИИ ЖИВОТНЫХ, 106-111, 2015
32015
Эпизоотическая ситуация относительно кишечных инвазий сельскохозяйственной птицы на территории Днепропетровской области Украины
ЮА Приходько, АВ Заикина
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2012
32012
Визначення дезінвазійних властивостей дезінфікуючих засобів щодо дії на яйця Ascaridia galli
ЮО Приходько, ГВ Заікіна
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр./Харків. держ …, 2009
32009
Поширення трихурозу кіз у Лісостеповій зоні України
ЛМ Корчан, ЮО Приходько, МІ Корчан, МВ Темний
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
22015
Поширення трихурозу кіз у Лісостеповій зоні України
ЛМ Корчан, ЮО Приходько, МІ Корчан, МВ Темний
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
22015
Особливості клінічного прояву й патолого-анатомічних змін за дипілідіозу собак і котів
ЮО Приходько, ОП Лаптій
Ветеринарна медицина України, 19-22, 2014
22014
Епізоотологія кишкових нематодозів свиней у лісостеповій і степовій зонах Сходу України
МГ Мазанна, ЮО Приходько
Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і …, 2013
22013
Ефективність препарату Даран при нематодозах свиней
ЮО Приходько, ВІ Баран
Ветеринарна медицина, 402-405, 2013
22013
Ефективність «Івермеквету 1%» за зоопаразитоценозів овець
ЮО Приходько, ЮА Приходько, ВІ Бирка, ВИ Бырка, ОВ Мазанний, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2018
12018
Іксодові кліщі, як переносники збудника лайм бореліозу
ЮО Приходько, ОВ Нікіфорова, СІ Пономар
Ветеринарна медицина, 154-156, 2014
12014
Стронгілоїдозна інвазія свиней в Україні
ЮО Приходько, ОП Лаптій, СІ Пономар
Ветеринарна медицина України, 19-23, 2014
12014
Нематоцидные и токсические свойства образцов биопрепаратов на основе культуры Streptomyces avermitilis при нематодозах свиней
ЮА Приходько, МВ Бабкин, МГ Мазанная, ВА Ушкалов, МЕ Романько
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2013
12013
Особливості епізоотології, діагностика та боротьба з трихурозом і супутніми інвазіями дрібної рогатої худоби при сумісному утриманні
ВІ Бирка, ЮО Приходько, ОВ Мазанний, МІ Гілєва
Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і …, 2013
12013
Особливості епізоотології і лікування езофагостомозу свиней
МГ Мазанна, ЮО Приходько
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20