Alicja Hruzd-Matuszczyk
Alicja Hruzd-Matuszczyk
Підтверджена електронна адреса в us.edu.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich
A Gajdzica, G Piechaczek-Ogierman, A Hruzd-Matuszczyk
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
42014
Kształtowanie kompetencji i umiejętności pedagogicznych przyszłych nauczycieli w trakcie praktyk pedagogicznych–analiza wybranych zagadnień
A Hruzd, A Minczanowska
E. Cyrańska, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.): Studenckie praktyki …, 2012
22012
The significance of pedagogical internships in the process of preparing students for the teacher’s profession
AM Alicja Hruzd-Matuszczyk
"The Modern Higher Education Review" 1, 106-114, 2016
1*2016
Szkoły z polskim językiem nauczania wyzwaniem dla edukacji XXI wieku - wybrane zagadnienia
A Hruzd-Matuszczyk
"Edukacja Międzykulturowa" 2 (11/2019), 235-254, 2019
2019
PROFESSIONAL PREPARATION AND TRAINING OF TEACHERS-SELECTED ISSUES
A Hruzd-Matuszczyk
Освітологія, 149-155, 2017
2017
W poszukiwaniu wzoru osobowego nauczyciela w toku studiów pedagogicznych (doniesienie z badań przyszłych pedagogów)
AM Alicja Hruzd-Matuszczyk
Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji 11, 65-77, 2017
2017
Przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli–wybrane zagadnienia
A Hruzd-Matuszczyk
Освітологія, 149-155, 2017
2017
PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS-RESULTS OF RESEARCH
O Minchanovska, A Minczanowska, A Khruzd-Matushchyk, ...
Освітологія, 158-164, 2016
2016
Collaboration of parents and teachers – from theoretical assumptions to their practical implementation (the case of polish school abroad)
A Hruzd-Matuszczyk
"The Modern Higher Education Review" 1, 28-35, 2016
2016
Polska szkoła za granicą jako przestrzeń współpracy rodziców i nauczycieli
A Hruzd-Matuszczyk
Szkoła. Wspólnota dążeń?, 153-162, 2016
2016
Znaczenie praktyk pedagogicznych w kształtowaniu warsztatu zawodowego przyszłych nauczycieli–doniesienie z badań
A Minczanowska, A Hruzd-Matuszczyk
Освітологія, 158-163, 2016
2016
SFERY ŻYCIA DUCHOWEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ŚRODOWISKACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO Cieszyn–Ustroń, 22–24 września 2014
Ł Kwadrans, A Hruzd-Matuszczyk
Ruch Pedagogiczny 1, 201-205, 2015
2015
Wizja rodziny w oczach współczesnej młodzieży
IFK Alicja Hruzd-Matuszczyk
Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, 263-274, 2015
2015
Doskonalenie nauczycieli – poszukiwanie nowych obszarów działalności edukacyjnej
A Hruzd-Matuszczyk
Rekomendacje w zakresie praktycznego przygotowania studentów do wykonywania …, 2014
2014
Znaczenie dobrych praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia przyszłych pedagogów
A Hruzd-Matuszczyk
Z edukacją na ty. Dobre praktyki, 11-24, 2014
2014
Rodzina w świecie wartości, świat wartości w rodzinie – szkic zagadnienia
A Hruzd-Matuszczyk
Kultura w edukacji międzykulturowej – konteksty teoretyczne i społeczno …, 2013
2013
Kształtowanie kompetencji pedagogicznych przyszłych nauczycieli – dążenie do mistrzostwa poprzez realizację praktyk zawodowych
A Hruzd-Matuszczyk, A Minczanowska
Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany nowe znaczenia, 403-415, 2013
2013
Wolontariat europejski szansą na poznanie Innego – na przykładzie działalności Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
A Hruzd
Religia i edukacja międzykulturowa, 254-272, 2012
2012
Mass media w edukacji – spojrzenie pedagogów – tendencje, oczekiwania
AG Alicja Hruzd
Wielokulturowość i problemy edukacji, 244-269, 2012
2012
Rodzina w środowisku wielokulturowym – uwarunkowania, problemy, perspektywy
A Hruzd
Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20