Ганна Красильникова
Ганна Красильникова
Khmelnytskyi National University (Хмельницький національний університет)
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія праці та професійної підготовки особистості: навч. посіб.
ГО Балл, МВ Бастун, ВІ Гордієнко, ГВ Красильникова, ...
Хмельницький: універ 329, 2001
332001
Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти
МЄ Скиба, СГ Костогриз, ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2009
252009
Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади
ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2015
112015
Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до реалізації інклюзивної освіти в українських школах
ІВ Андрощук, ІП Андрощук, ГВ Красильникова
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2021
82021
Професійна педагогіка
ГВ Красильникова
URL: http://lubbook. net/book_303_glava_17_Tema_15. _, 0
7
Професійна педагогіка [Електронний ресурс]
ГВ Красильникова
Режим доступу: http://lubbook. net/book_303_glava_17_Tema_15. _, 0
7
Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: дис.… доктора пед. наук: спец. 13.00. 04/Ганна …
ГВ Красильникова
Київ, 2016
62016
Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України
ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2014
62014
Контент-аналіз поняття моніторинг
ГВ Красильникова
Педагогічний дискурс, 261-266, 2013
62013
Інформаційне освітнє середовище університету та його формування
С Костогриз, Г Красильникова
Нова педагогічна думка, 7-13, 2012
62012
Класифікація компетентностей і компетенцій в освіті: аналітичний огляд
В Гриценко, Г Красильникова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
52008
Стратегія розроблення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців
ГВ Красильникова
Українська інженерно-педагогічна академія, 2014
32014
Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу
Г Красильникова
Нова педагогічна думка, 36-36, 2013
22013
Умови формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки
ВА Папушина, ГВ Красильникова
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2019
12019
Критерії, показники та рівні сформованості естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури
ВА Папушина, ГВ Красильникова
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2018
12018
Методологічне підґрунтя формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури
ВА Папушина, ГВ Красильникова
Херсонський державний університет, 2018
12018
Моніторинг якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ України з позиції логіко-структурного підходу
ГВ Красильникова, СР Красильников
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
12016
На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти
ГВ Красильникова
12014
Сучасні технології навчання як засіб підвищення якості освіти у вищому навчальному закладі
ГВ Красильникова, СР Красильников
Редакційна колегія, 384, 2010
12010
Компетентнісний підхід в освіті: аналіз термінології
ГВ Красильникова, ВВ Гриценко
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20