Ганна Красильникова
Ганна Красильникова
Khmelnytskyi National University (Хмельницький національний університет)
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія праці та професійної підготовки особистості: навчальний посібник
ГО Балл
Хмельницький: універ 329, 2001
302001
Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти
МЄ Скиба, СГ Костогриз, ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2009
242009
Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади
ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2015
102015
Професійна педагогіка
ГВ Красильникова
URL: http://lubbook. net/book_303_glava_17_Tema_15. _, 0
7
Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: дис.… доктора пед. наук: спец. 13.00. 04/Ганна …
ГВ Красильникова
Київ, 2016
62016
Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України
ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2014
62014
Контент-аналіз поняття моніторинг
ГВ Красильникова
Педагогічний дискурс, 261-266, 2013
62013
Інформаційне освітнє середовище університету та його формування
С Костогриз, Г Красильникова
Нова педагогічна думка, 7-13, 2012
62012
Професійна педагогіка [Електронний ресурс]
ГВ Красильникова
Режим доступу: http://lubbook. net/book_303_glava_17_Tema_15. _, 0
6
Стратегія розроблення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців
ГВ Красильникова
Українська інженерно-педагогічна академія, 2014
22014
Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу
Г Красильникова
Нова педагогічна думка, 36-36, 2013
22013
На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти
ГВ Красильникова
12014
Сучасні технології навчання як засіб підвищення якості освіти у вищому навчальному закладі
ГВ Красильникова, СР Красильников
Редакційна колегія, 384, 2010
12010
Академічна лекція в системі моніторингу якості навчального процесу
СГ Костогриз, ГВ КРАСИЛЬНИКОВА, ГС ТКАЧУК
Вісник Хмельницького національного університету, 237-242, 2009
12009
Тенденції розвитку університетської освіти України в умовах європейського простору вищої освіти
CР Красильников, ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2019
2019
Повторне рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти як одна з процедур забезпечення її якості
Г Красильникова, Г Білецька, В Білик
ЛА" Піраміда", 2019
2019
Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби
МЄ Скиба, ГВ Красильникова, ГА Білецька
Хмельницький національний університет, 2019
2019
Умови формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки
ВА Папушина, ГВ Красильникова
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2019
2019
ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
В Зінченко, С Костогриз, Г Красильникова, О Островерх, Г Хімічева
Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнародних …, 2019
2019
Розроблення освітньої програми спеціальності" Професійна освіта" швейного профілю
ГВ Красильникова, ВВ Білик, ОВ Міщенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20