Ганна Красильникова
Ганна Красильникова
Khmelnytskyi National University (Хмельницький національний університет)
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія праці та професійної підготовки особистості: навчальний посібник
ГО Балл, МВ Бастун, ВІ Гордієнко, ГВ Красильникова, ...
Хмельницький: універ 329, 2001
262001
Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти
МЄ Скиба, СГ Костогриз, ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2009
232009
Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади
ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2015
72015
Контент-аналіз поняття моніторинг
ГВ Красильникова
Педагогічний дискурс, 261-266, 2013
62013
Професійна педагогіка [Електронний ресурс]
ГВ Красильникова
Режим доступу: http://lubbook. net/book_303_glava_17_Tema_15. _, 0
6
Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі: дис.... докт. пед. наук: 13.00. 04/Красильникова Ганна Володимирівна
ГВ Красильникова
Київ, 2016
52016
Інформаційне освітнє середовище університету та його формування
С Костогриз, Г Красильникова
Нова педагогічна думка, 7-13, 2012
52012
Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України
ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2014
42014
Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу
Г Красильникова
Нова педагогічна думка, 36-36, 2013
22013
На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти
ГВ Красильникова
12014
Стратегія розроблення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців
ГВ Красильникова
Українська інженерно-педагогічна академія, 2014
12014
Сучасні технології навчання як засіб підвищення якості освіти у вищому навчальному закладі
ГВ Красильникова, СР Красильников
Редакційна колегія, 384, 2010
12010
Академічна лекція в системі моніторингу якості навчального процесу
СГ Костогриз, ГВ КРАСИЛЬНИКОВА, ГС ТКАЧУК
Вісник Хмельницького національного університету, 237-242, 2009
12009
Тенденції розвитку університетської освіти України в умовах європейського простору вищої освіти
CР Красильников, ГВ Красильникова
Хмельницький національний університет, 2019
2019
Повторне рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти як одна з процедур забезпечення її якості
Г Красильникова, Г Білецька, В Білик
ЛА" Піраміда", 2019
2019
Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби
ГВ Красильникова, МЄ Скиба, ГА Білецька
Хмельницький національний університет, 2019
2019
Умови формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки
ВА Папушина, ГВ Красильникова
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2019
2019
ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
В Зінченко, С Костогриз, Г Красильникова, О Островерх, Г Хімічева
Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнародних …, 2019
2019
Розроблення освітньої програми спеціальності" Професійна освіта" швейного профілю
ГВ Красильникова, ВВ Білик, ОВ Міщенко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2018
2018
ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОВАЙДЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ
МЄ Скиба, ГВ Красильникова, ТФ Косянчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20