Відмінити
Підписатись
Наталія Миколаївна Бондаренко / Bondarenko Natalya Mykolaivna / Бондаренко Наталья Николаевна
Наталія Миколаївна Бондаренко / Bondarenko Natalya Mykolaivna / Бондаренко Наталья Николаевна
ДНУ ім. О.Гончара, економічний факультет, Oles Honchar Dnipro National University
Підтверджена електронна адреса в dnu.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність та класифікація виробничих запасів на підприємстві
НМ Бондаренко, АМ Яресько
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
362014
Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на вітчизняних підприємствах та шляхи його удосконалення
НМ Бондаренко, ЮК Шачаніна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2017
322017
Собівартість продукції: економічна сутність та її види
НМ Бондаренко, АК Устименко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
322015
Організація обліку і контролю грошових коштів
НМ Бондаренко, ВВ Таран
Причорноморські економічні студії, 229-334, 2017
252017
Організація обліку і контролю грошових коштів
НМ Бондаренко, ВВ Таран
Причорноморські економічні студії, 229-334, 2017
252017
Теоретичні основи організації обліку на підприємстві
НМ Бондаренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
242014
Організація внутрішнього контролю запасів на підприємстві
НМ Бондаренко, ГС Сімон
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
222017
Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на підприємстві
НМ Бондаренко, КІ Бідняк
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка 20 (Випуск 1 …, 2015
192015
Сучасні підходи щодо сутності доходів і видатків бюджетних установ
НМ Бондаренко, ЮА Гузенко
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, 716-722, 2017
17*2017
Ефективність сільськогосподарського виробництва: сутність та шляхи підвищення
НІ Дучинська, НМС Бондаренко, К Лядова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 123-127, 2013
16*2013
Сутність та класифікація витрат підприємства
НМ Бондаренко, ОД Безкоморна
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 111-116, 2014
152014
Особливості обліку витрат і виходу продукції рослинництва
НМ Бондаренко, НВ Різченко
Економіка та держава, 76-82, 2019
142019
Ринок франчайзингових послуг в Україні: переваги та недоліки глобалізації
НМ Бондаренко, ДВ Савченко
Університет митної справи та фінансів, 2020
122020
Osoblyvosti obliku vytrat i vykhodu produktsii roslynnytstva [Peculiarities of accounting for costs and output of crop production]
NM Bondarenko, NV Rizchenko
Ekonomika ta derzhava–Economy and the state 11, 76-82, 2019
102019
Методичні аспекти формування у звітності інформації про фінансові результати за П(С)БО та МСФЗ
НМ Бондаренко, ВВ Таран
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
92017
Teoretychni osnovy orhanizatsii obliku na pidpryiemstvi
NM Bondarenko
The theoretical basis of accounting in the enterprise]. Naukovyi visnyk …, 2014
92014
Дослідження стану розвитку меблевої промисловості України в сучасних умовах господарювання
Н Бондаренко, Д Удалих
Галицький економічний вісник 68 (1), 174-184, 2021
82021
Теоретичні засади організації внутрішнього аудиту на підприємстві
НМ Бондаренко
Вісник Дніпропетровського університету, 101-107, 2012
82012
Внутрішньогосподарський контроль зобов’язань перед постачальниками та підрядниками
НМ Бондаренко
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, 1307-1315, 2017
72017
Теоретичні засади організації внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах
НМ Бондаренко, ВС Гузь
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
72017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20