Шульц Світлана Леонідівна / Shults Svitlana
Шульц Світлана Леонідівна / Shults Svitlana
завідувач відділу ДУ "ІРД НАНУ", д.е.н, проф.
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2005
792005
Міжрегіональна інтеграція в Україні: монографія
І Сторонянська, С Шульц
Львів: Арал, 2007
73*2007
Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону
ВС Коломійчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
69*2002
Економічний простір України: формування, структурування та управління
С Шульц
Львів: ІРД НАН України, 340, 2010
68*2010
Регіональна політика та механізми її реалізації
МІ Долішній, СМ Злупко, СЙ Вовканич
К.: Наук. думка, 2003
622003
Регіональна політика: методологія, методи, практика
МІ Долішній
МІ Долішний–Львів: НАН, Інститут регіональних досліджень, 2001
482001
Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика)
МІ Долішній, СМ Злупко, ТС Злупко, ТБ Токарський
Львів: ІРД НАН України, 1997
461997
Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості
МІ Долішній, СМ Злупко, СІ Бандур
Ужгород: Карпати 422, 1997
331997
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8ми томах
ШС Л.
28*2013
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
27*2014
Building favorable investment climate for economic development
I Irtyshcheva, I Kramarenko, S Shults, Y Boiko, K Blishchuk, N Hryshyna, ...
Accounting 6 (5), 773-780, 2020
212020
історичні витоки, сучасність та перспективи/відп. ред. СЛ Шульц
М районування України
Львів: ІРД НАН України, 2011
20*2011
Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації/НАН України. ДУ «Інститут …
ВС Кравців
Режим доступу: http://ird. gov. ua/irdp/p20170701. pdf, 2017
18*2017
Rehionalna polityka ta mekhanizm yii realizatsii [Regional policy and its implementation mechanism]
M Dolishnii, S Zlupko, S Pysarenko
Kyiv: Naukova dumka, 2003
182003
Ціновий чинник інтегрованості економічного простору України
СЛ Шульц
Регіональна економіка, 12-24, 2008
16*2008
Методологічні підходи до типології регіональних суспільних систем
СЛ Шульц
Регіональна економіка, 18-28, 2007
162007
Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році
ДП України
Київ: НІСД, 2006
162006
Ринковий потенціал регіону: сутність і його складові
ДВ Тесля, СЛ Шульц
Регіональна економіка, 27-37, 2014
15*2014
Application of economic and legal instruments at the stage of transition to bioeconomy
V Yakubiv, O Panukhnyk, S Shults, Y Maksymiv, I Hryhoruk, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 656-666, 2019
142019
Differences in consumer buying behaviour in consumer markets of the EU member states and Ukraine
N Popadynets, S Shults, M Barna
Economic annals-XXI, 26-30, 2017
132017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20