Підписатись
Сукач Олена Sukach Olena orcid.org/0000-0001-7150-0262
Сукач Олена Sukach Olena orcid.org/0000-0001-7150-0262
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
Підтверджена електронна адреса в cim.uch.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РЕГІОНУ
ОМ Сукач
ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, 449–453, 2009
302009
Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи
ОМ Сукач, ЛА Сарана
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2016
192016
Система економічних показників визначення результативності бюджетних програм місцевого рівня
ОМ Сукач
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
112009
Metodyka vyznachennia finansovoi zabezpechenosti rehionu [Method of deter mining the financial security of the region]
O Sukach
Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini-Formation of marketeconomyin …, 2009
102009
Insurance market of Ukraine: modern realities and perspectives
O Sukach, L Sarana
Visnyk Shidnojevropejs’ kogo universytetu ekonomiky i menedzhmentu 1 (20 …, 2016
72016
Принципи класифікації бюджетних програм місцевого рівня
ОМ Сукач
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
52009
Підходи щодо управління оборотними активами підприємства
О Сукач
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
42014
Оцінка результативності реалізації бюджетних програм місцевого рівня
ОМ Сукач
Інноваційна економіка: зб. наук. праць, 33, 2012
42012
Напрями вдосконалення механізму фінансового вирівнювання бютжету території
ОМ Сукач
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
42007
Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації
ОА Вінницька
22017
Transfertne tsinoutvorennia v komertsiinykh bankakh [Transfer pricing in commercial banks]
OM Sukach
Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni VO Sukhomlynskoho—Mykolaiv …, 2015
22015
Фінансовий потенціал територій та його роль у інвестиційному забезпеченні регіонального розвитку
ОМ Сукач
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, випуск 1, 111, 2015
22015
Оцiнка результативностi реалiзацiї бюджетних програм мiсцевого рiвня
ОМ Сукач
Економiчна полiтика регiонального розвитку i мiсцеве самоврядування, 154, 2012
22012
Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання
ОМ Сукач
Формування ринкових відносин в Україні, 205-208, 2012
22012
Сучасні підходи до управління фінансовою автономією території
ОМ Сукач
Сталий розвиток економіки, 5, 2011
22011
Прогнозування доходів місцевих бюджетів
ОМ Сукач
Формування ринкових відносин в Укра ні, 2003
22003
MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
O Sukach, S Kozlovska, N Sushko
Baltic Journal of Economic Studies 7 (3), 168-176, 2021
12021
ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
СО Савченко, НР Аблязова, ОМ Сукач
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ІННОВАЦІЇ, 46-49, 2021
12021
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
О Сукач, Ю Сиволап
Економіка та суспільство, 2020
12020
Мінімізація ризиків як інструмент забезпечення безпеки банку.
ОМ Сукач
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20