Сукач Олена Миколаївна Sukach Olena orcid.org/0000-0001-7150-0262
Сукач Олена Миколаївна Sukach Olena orcid.org/0000-0001-7150-0262
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
Підтверджена електронна адреса в cim.uch.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РЕГІОНУ
ОМ Сукач
ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, 449–453, 2009
302009
Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи
ОМ Сукач, ЛА Сарана
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2016
102016
Система економічних показників визначення результативності бюджетних програм місцевого рівня
ОМ Сукач
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
102009
Metodyka vyznachennia finansovoi zabezpechenosti rehionu [Method of deter mining the financial security of the region]
O Sukach
Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini-Formation of marketeconomyin …, 2009
92009
Insurance market of Ukraine: modern realities and perspectives
O Sukach, L Sarana
Visnyk Shidnojevropejs’ kogo universytetu ekonomiky i menedzhmentu 1 (20 …, 2016
72016
Принципи класифікації бюджетних програм місцевого рівня
ОМ Сукач
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
52009
Оцінка результативності реалізації бюджетних програм місцевого рівня [Електронний ресурс]
ОМ Сукач
ОМ Сукач. Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/inek …, 2012
42012
Напрями вдосконалення механізму фінансового вирівнювання бютжету території
ОМ Сукач
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
42007
Transfertne tsinoutvorennia v komertsiinykh bankakh [Transfer pricing in commercial banks]
OM Sukach
Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni VO Sukhomlynskoho—Mykolaiv …, 2015
32015
Підходи щодо управління оборотними активами підприємства
О Сукач
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
32014
Фінансовий потенціал територій та його роль у інвестиційному забезпеченні регіонального розвитку
ОМ Сукач
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, випуск 1, 111, 2015
22015
Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання
ОМ Сукач
Формування ринкових відносин в Україні, 205-208, 2012
22012
Сучасні підходи до управління фінансовою автономією території
ОМ Сукач
Сталий розвиток економіки, 5, 2011
22011
Підходи щодо оптимізації управління оборотними засобами підприємства
ОМ Сукач, НВ Романенко
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2015
12015
Вплив фінансового потенціалу на інвестиційне забезпечення регіонального розвитку
ОМ Сукач
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 44-48, 2015
12015
Методика оцінювання рівня соціально-економічного розвитку території
ОМ Сукач
УСІ МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ В АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ, 86, 2011
12011
Методика определения приоритетности бюджетных программ местного уровня
ЕН Сукач
Управление и образование. Академичное списание: Бургас: Университет «Проф. д …, 2010
12010
Трансформація банківського сектора України: фінансовий та маркетинговий інструментарій
ОМ Сукач
Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine, 66-96, 2021
2021
Маркетинг персоналу в системі управління банком
ОМ Сукач, ОМ Лисенко
Формування ринкових відносин в Україні, 2021
2021
Маркетинговые технологии в банковской сфере
ЭН Сукач, ЮЮ Сиволап
БНТУ, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20