кафедра ЗНМ
кафедра ЗНМ
Хмельницький національний університет
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність
АГ Кузьменко
Хмельницький: ХНУ, 2002
352002
Контакт, трение и износ смазанных поверхностей
АГ Кузьменко, АВ Дыха
Хмельницкий: ХНУ, 2007
272007
Прикладная теория методов испытаний на износ
АГ Кузьменко
Хмельницкий: ХНУ.–579 с, 2008
212008
Метод подобия в решении контактных задач для тел двоякой кривизны
АГ Кузьменко
Проблеми трибологii, 25-55, 2008
202008
Прогрессивные технологии упрочнения конструктивных элементов
ВГ Каплун, ПВ Каплун
Современные технологии в машиностроении. Харьков НТУ ХПИ, 388-403, 2007
202007
Метод алгебраических уравнений в контактной механике
АГ Кузьменко
Хмельницкий: ХНУ 448, 2006
182006
ПЛАСТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ТЕЛ ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ–КОМПОЗИЦИЯ МЕТОДОВ: ПОДОБИЯ (МП); ПРИВЕДЕННОГО РАДИУСА КРИВИЗНЫ (МПР); ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ (МЭТР)
АГ Кузьменко
Проблеми трибологii, 46-64, 2009
172009
Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам
А Кузьменко
Юридичний журнал, 84-85, 2006
172006
Развитие методов контактной трибомеханики
АГ Кузьменко
Хмельницький національний університет, 2011
142011
Методы испытаний на износ
АГ Кузьменко, СВ Сытник, ГА Кузьменко
Проблемы трибологии, 12, 1999
141999
Аналітичний огляд науково-технічних основ і властивостей антифрикційних карбопластиків: 1. Вуглецеві волокна
ВП Свідерський, О Федоришин
Вісник Прикарп. ун-ту, 118-132, 2001
132001
Багатофункціональна лабораторна установка для дослідження трибологічних властивостей конструкційних і мастильних матеріалів
ВП Вельбой, АГ Кузьменко, ОВ Диха, МО Диха
Хмельницький національний університет, 2008
122008
Методи розрахункiв та випробувань на зношування та надiйнiсть
АГ Кузьменко
Хмельницький:, 151, 2002
122002
Ионное азотирование в безводородных средах
ВГ Каплун, ПВ Каплун
112015
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім
ГО Сіренко, ЛМ Солтис, ВІ Кириченко, ВП Свідерський, МБ Складанюк
В. Стефаника. Сер. Хімія,(VІІ) 104, 2009
112009
Дослідження ефективності профілю змащувальної канавки
АГ Кузьменко, ОП Бабак, ОА Пасічник
Хмельницький національний університет, 2007
112007
Нові мастильно-охолоджуючі засоби для механічної обробки металів: проблеми одержання і застосування
ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко, ВП Свідерський
Вісник ТУП 3 (1), 95, 2001
112001
Метод испытаний на износ со смазкой на по четырехшариковой схеме (теория износа шаров в ЧШМ)
АГ Кузьменко, АВ Дыха
Технологічний університет Поділля, 2000
112000
Теплотехнічні, триботехнічні і технологічні характеристики мастильних мате-ріалів на основі нових базових олив/ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко, ВП Свідерський, ВВ Ковтун
ВІ Кириченко
Проблеми трибології 1, 34-38, 2002
102002
Вплив покриттів на зносостійкість і довговічність підшипників кочення
ПВ Каплун
Проблеми трибології, 130-139, 2003
92003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20