Підписатись
Микола Паласевич
Микола Паласевич
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю: монографія
СК Реверчук, ЛГ Кльоба, МБ Паласевич
Львів: Вид-во" Тріада плюс, 2007
702007
Інвестиційна політика банків: умови та чинники розвитку
МБ Паласевич, КМ Слюсарчик
Науковий вісник НЛТУ України 18 (3), 235-239, 2008
132008
Управлiння i регулювання банкiвською iнвестицiйною дiяльнiстю. Наукова монографiя/За ред. д. е. н., проф. CK. Реверчука
СК Реверчук, ЛГ Кльоба, МБ Паласевич
62007
Система управління інвестиційними ризиками банку
ГІ Башнянин, МБ Паласевич
Науковий вісник НЛТУ України 21 (14), 332-336, 2011
52011
Оптимізація податкового стимулювання банківської інвестиційної діяльності
МБ Паласевич
Науковий вісник НЛТУ України 16 (1), 398-403, 2006
52006
Теоретико-методологічні засади державного регулювання банківської діяльності
МБ Паласевич
Науковий вісник НЛТУ України 17 (7), 245-250, 2007
42007
Суть, ознаки та структура банківської інвестиційної діяльності
МБ Паласевич, ВІ Блонська, СГ Шевченко
Науковий вісник НЛТУ України 15 (3), 269-277, 2005
42005
Зарубіжний досвід регулювання банківської інвестиційної діяльності та можливості його застосування в Україні
МБ Паласевич
Науковий вісник НЛТУ України 17 (7), 239-244, 2007
32007
Банківський інвестиційний продукт: його суть та особливості
МБ Паласевич
Науковий вісник НЛТУ України 15 (4), 401-409, 2005
32005
Проблеми та напрями удосконалення механізму державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні
ГІ Башнянин, МБ Паласевич, ЕО Сіра
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 147-154, 2011
12011
Про соціальні оцінки та технологію їх визначення
ГІ Башнянин, ТІ Городиський, МБ Паласевич
Підприємництво і торгівля, 59-64, 2019
2019
Соціалізаційний ефект мікроекономічної соціалізації: суть та види
ГІ Башнянин, МБ Паласевич, ЯС Лапчук, ТІ Городиський
Підприємництво і торгівля, 36-41, 2018
2018
Про ефективність капіталізації капіталізованих економічних систем перехідного типу
ГІ Башнянин, ПЮ Буряк, МБ Паласевич
Підприємництво і торгівля, 36-42, 2018
2018
Соціалізаційна ефективність економічних систем: аналіз з позицій негативного соціалізаційного ефекту
ГІ Башнянин, МБ Паласевич, ЯС Лапчук, ТІ Городиський
Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки …, 2018
2018
Економічні системи та їх інтегральна динамічна капіталізаційна ефективність
ГІ Башнянин, МБ Паласевич, ЯС Лапчук
Причорноморські економічні студії, 33-37, 2018
2018
До питання удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності банків
МБ Паласевич
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
2013
Розробка концепції механізму саморегулювання банківської інвестиційної діяльності
МБ Паласевич
Інноваційна економіка, 251, 2013
2013
Теоретичні аспекти державного регулювання банківської інвестиційної діяльності
ГІ Башнянин, МБ Паласевич, ЕО Сіра, ОМ Свінцов
Науковий вісник НЛТУ України 21 (12), 147-151, 2011
2011
Суть та особливості банківської конкуренції на ринку інвестицій
ГІ Башнянин, МБ Паласевич, ЕО Сіра
Науковий вісник НЛТУ України 21 (13), 146-151, 2011
2011
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ГІ Башнянин, МБ Паласевич, ЕО Сіра
Сборник научных трудов SWorld 14 (3), 11-12, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20