Олена Павлівна Лисицька
Олена Павлівна Лисицька
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепти добро та зло в російській мовній картині світу
ОП Лисицька
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 02 «Російська мова»/ОП Лисицька …, 2001
112001
English for Law Students
ОВ Гончар, ОП Лисицька, ОЮ Мошинська, ВП Сімонок, ОС Частник
Харків: Право 416, 2011
52011
Вербализация концепта Преступление в обыденной картине мира
ЕП Лисицкая
Русская филология. Украинский вестник, 31, 2006
32006
Концепты" добро" и" зло" в русской языковой картине мира: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Харьков, 2001. 18 с
ОП Лисицька
22001
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
English for Law Students
ВП Сімонок, ОВ Гончар, ОП Лисицька, ОЮ Мошинська, ОС Частник
Х, 2006
12006
Концепт злочин та його репрезентація в наївній картині світу (на матеріалі української мови)
О Лисицька
Південний архів. Філологічні науки, 44-50, 2018
2018
CHALLENGES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT A LAW UNIVERSITY: GLOBALIZATION ASPECT
L O.P.
Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2017
2017
Language Training as a Necessary Element in the Context of the Internationalization of Education
L Olena
Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки …, 2017
2017
Interrelation of Different Sciences in the Symbol Study
L O.
/Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна …, 2017
2017
Lysytska O.P. The Relevance of the Study of English Legal Terminology
L O.P.
Мова та література у полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково …, 2017
2017
ON BILINGUALISM AND LEXICAL-SEMANTIC INTERFERENCE
TV Krysenko, TY Sukhanova, OP Lysytska
Актуальные научные исследования в современном мире, 6-11, 2017
2017
Teaching Reading-to-Writing in English for Academic Purposes Courses
ЛО П.
Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та …, 2016
2016
Modern Concepts:National Specific Features
L O.P.
Ровиток філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, С. 24-28, 2016
2016
Принцип дифференциации в преподавании профессионального английского языка.
ЛЕ П.
Integration processes and Innovative Technologies: Achievements and …, 2016
2016
Importance of Developing Good Academic Writing Skills for Post-graduates
ЛЕ П.
Филологический Сборник: Сб. науч. Статей., С. 68-73, 2016
2016
Blogs as a Technology in Teaching English
L Elena
Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2016
2016
Преподавание юридического английского как второго языка
ЕП Лисицкая
Современный научный вестник 1 (2), 48-54, 2015
2015
Особенности содержания курса иностранного языка для магистров и аспирантов
ЕП Лисицкая
ЖДТУ, 2014
2014
Content of foreign language course for masters and postgraduate students
O Lysytska
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20