Олена Павлівна Лисицька
Олена Павлівна Лисицька
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Концепти добро та зло в російській мовній картині світу
ОП Лисицька
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 02 «Російська мова»/ОП Лисицька …, 2001
82001
English for Law Students
ОВ Гончар, ОП Лисицька, ОЮ Мошинська, ВП Сімонок, ОС Частник
Харків: Право 416, 2011
32011
English for Law Students
ВП Сімонок, ОВ Гончар, ОП Лисицька, ОЮ Мошинська, ОС Частник
Х, 2006
22006
Вербализация концепта Преступление в обыденной картине мира
ЕП Лисицкая
Русская филология. Украинский вестник, 31, 2006
22006
Концепты" добро" и" зло" в русской языковой картине мира: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Харьков, 2001. 18 с.
ОП Лисицька
22001
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
CHALLENGES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT A LAW UNIVERSITY: GLOBALIZATION ASPECT
L O.P.
Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2017
2017
Language Training as a Necessary Element in the Context of the Internationalization of Education
L Olena
Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки …, 2017
2017
Interrelation of Different Sciences in the Symbol Study
L O.
/Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна …, 2017
2017
Lysytska O.P. The Relevance of the Study of English Legal Terminology
L O.P.
Мова та література у полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково …, 2017
2017
ON BILINGUALISM AND LEXICAL-SEMANTIC INTERFERENCE
TV Krysenko, TY Sukhanova, OP Lysytska
Актуальные научные исследования в современном мире, 6-11, 2017
2017
Teaching Reading-to-Writing in English for Academic Purposes Courses
ЛО П.
Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та …, 2016
2016
Modern Concepts:National Specific Features
L O.P.
Ровиток філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, С. 24-28, 2016
2016
Принцип дифференциации в преподавании профессионального английского языка.
ЛЕ П.
Integration processes and Innovative Technologies: Achievements and …, 2016
2016
Importance of Developing Good Academic Writing Skills for Post-graduates
ЛЕ П.
Филологический Сборник: Сб. науч. Статей., С. 68-73, 2016
2016
Blogs as a Technology in Teaching English
L Elena
Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2016
2016
Преподавание юридического английского как второго языка
ЕП Лисицкая
Современный научный вестник 1 (2), 48-54, 2015
2015
Blogs as a technology in teaching English
EP Lysytskaya
2015
Концепты современной Украины: лингво-культурологический аспект
ЕП Лисицкая, ОП Лисицька
2015
Creating modern English textbook for law students
OP Lysytska
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20