Юрій Чаплінський
Юрій Чаплінський
доцент кафедри товарознавства, маркетингу та комерційної логістики, Чернівецький
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетингова цінова політика: навч. посібник
ІР Лошенюк, АМ Гуменюк, ЮБ Чаплінський
Лошенюк ІР, Гуменюк АМ, Чаплінський ЮБ—К.: Дактор, КНТ, 2008
142008
Теоретичні аспекти маркетингу відносин
ЮБ Чаплінський, КІ Арич
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
102009
Державне регулювання туристичної галузі України
ЛТ Савицька, АЛ Федорюк, ЮБ Чаплінський
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ …, 2005
102005
Управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств
ЧЮ Богданович
КНТЕУ, 2009
6*2009
Управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств
ЮБ Чаплінський
Автореф. канд. екон. наук/КНТЕУ. К, 2009
62009
Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс]
ЮБ Чаплінський, АО Томусяк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/5 _SVMN_2013/Economics/6 _128662 …, 0
4
Неймінг: суть, основні складові та правила створення успішного неймінга підприємства
ЮБ Чаплінський, ГП Іліка
ЮБ Чаплінський, ГП Іліка/[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://nauka …, 2014
32014
Особливості управління маркетингом туристичного підприємства
ЮБ Чаплінський
Держава і регіони, 391-393, 2006
32006
Модель управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства
ЮБ Чаплінський
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
22011
Оцінка ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства
ЮБ Чаплінський, АА Чаплінська
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 450-457, 2010
22010
Теоретичні аспекти маркетингу взаємовідносин [Електронний ресурс]
Ю Чаплінський
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2009_2/NV …, 0
2
Теоретичні аспекти маркетингу відносин [Електронний ресурс]
ЮБ Чаплінський
Вісник Чернівецького торгово-економічного університету.–2009.–Режим доступу …, 0
2
Клієнтоорієнтований комплекс маркетингу підприємства роздрібної торгівлі
ВА Нікульча, ЮБ Чаплінський
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2017
12017
Мотиваційна взаємодія підприємства роздрібної торгівлі та споживача
ВА Нікульча, ЮБ Чаплінський
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2017
12017
Маркетингові складові формування купівельної поведінки споживачів
ЮБ Чаплінський, ВА Нікульча
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
12014
Інформаційне забезпечення маркетингу взаємовідносин
ЮБ Чаплінський, АА Чаплінська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
12012
Теоретичні аспекти сутності дефініції туризм
ЮБ Чаплінський
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
12011
КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ Нікульча ВА
ЮБ Чаплінський
Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доп. X Міжнар. наук.-практ …, 0
1
Особливості реалізації рекламної кампанії у соціальній мережі Facebook
ЧЮ Богданович, П Руслана
Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту 4 (72), 80-89, 2018
2018
Особливості маркетингового ціноутворення на різних типах ринків
ЮБ Чаплінський, СВ Войцих
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 84-90, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20