Follow
Білоцерківець Володимир; Белоцерковец Владимир; Bilotserkivets Volodymyr
Білоцерківець Володимир; Белоцерковец Владимир; Bilotserkivets Volodymyr
Український державний університет науки і технологій
Verified email at ust.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна теорія: Політекономія: підручник
ВМ Тарасевич, ВВ Білоцерківець, ОЛ Черченко
К.: Знання, 2012
324*2012
Міжнародна економіка
ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня, ВК Лебедєва
Підручник, 2012
382012
Новая экономика: терминологическая ретроспектива и современность
ВВ Белоцерковец
Вестник Костромского государственного, 2012
272012
Економічна теорія: Підручник/За ред. ВМ Тарасевича
ВМ Тарасевич, ВВ Білоцерківець
К.: Центр навчальної літератури, 2006
24*2006
Економічна теорія
ВМ Тарасевич, ВВ Білоцерківець
Підручник/затверджено МОН України.–2006.–784 с, 0
24*
Нова економіка: сутність та генеза: монографія
ВВ Білоцерківець, АВ Лященко
Дніпропетровськ: Січ, 2007
162007
Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник
АО Задоя, ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня
К.: Знання, 2007
112007
Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник
АО Задоя, ВВ Білоцерківець
Дніпропетровськ, ДУЕП, 2006
112006
Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб./АО Задоя, ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня/за заг. ред
АО Задоя, ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня
Д.: Вид-во ДУЕП, 2006
11*2006
Нова економіка: зміст та еволюція: монографія
ВВ Білоцерківець
Дніпропетровськ: Січ, 2013
102013
Економіка і нова економіка: критерії розмежування
ВВ Білоцерківець
Економічна теорія, 2005
92005
Проблемы экономики переходного общества: сб. научных трудов ученых России и Украины/ВМ Геец (отв. ред.), ДС Львов (отв. ред.).–Запорожье: ГУ ЗИГМУ, 2004.–386 с.–Библиогр.: в…
ЛИ Абалкин, ВД Базилевич, ВВ Белоцерковец, ВГ Бодров
92004
INNOVATIVE CHALLENGES AND POST-CRISIS PROSPECTS OF UKRAINIAN MINING AND METALLURGICAL INDUSTRY.
VV Bilotserkivets, OO Zavhorodnia
Scientific Bulletin of National Mining University 2, 149-156, 2017
82017
Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі
ВВ Білоцерківець
Інвестиції: практика та досвід, 9-13, 2015
82015
Нова економіка: зміст, ґенеза та авангардний характер
ВВ Білоцерківець
Видавництво НГУ, 2014
82014
Economic theory
VM Tarasevich, VV Bilitserkivets
Center of educational literature, 2006
82006
Міжнародна економіка: підручник
ВК Тарасевич, ВН Завгородняя, ЕА Лебедева, ВВ Білоцерківець
К.: Центр учбової літератури, 2006
8*2006
Нова економіка: виклики та засади функціонування в умовах індустріального суспільства
ВВ Білоцерківець
Академічний огляд, 11-17, 2015
72015
Nova ekonomika: sutnist ta heneza [New economy: essence and genesis]
VV Bilotserkivets, AV Liaschenko
Sich, Dnipropetrovs'k, Ukraine,, 2007
72007
Nova ekonomika: istoriia ta suchasnist u definityvnomu vymiri [The New Economy: History and Modernity in a Definitive Dimension]
V Bilotserkivets
Ekonomichna nauka, 9-13, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20