Білоцерківець Володимир; Белоцерковец Владимир; Bilotserkivets Volodymyr
Білоцерківець Володимир; Белоцерковец Владимир; Bilotserkivets Volodymyr
Національна металургійна академія України
Verified email at nmetau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна теорія: Політекономія: підручник
ВМ Тарасевич, ВВ Білоцерківець, ОЛ Черченко
К.: Знання, 2012
235*2012
Міжнародна економіка
ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня, ВК Лебедєва
Д.: ДУЕП, 2010
292010
Новая экономика: терминологическая ретроспектива и современность
ВВ Белоцерковец
Вестник Костромского государственного, 2012
212012
Економічна теорія: Підручник/За ред. ВМ Тарасевича
ВМ Тарасевич, ВВ Білоцерківець
К.: Центр навчальної літератури, 2006
17*2006
Економічна теорія
ВМ Тарасевич, ВВ Білоцерківець
Підручник/затверджено МОН України.–2006.–784 с, 0
17*
Нова економіка: сутність та генеза: монографія
ВВ Білоцерківець, АВ Лященко
Дніпропетровськ: Січ, 2007
112007
Нова економіка: зміст, ґенеза та авангардний характер
ВВ Білоцерківець
Видавництво НГУ, 2014
82014
Economic theory
VM Tarasevich, VV Bilitserkivets
Center of educational literature, 2006
82006
Проблемы экономики переходного общества: сб. научных трудов ученых России и Украины/ВМ Геец (отв. ред.), ДС Львов (отв. ред.).–Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2004.–386 с.–Библиогр.: в …
ЛИ Абалкин, ВД Базилевич, ВВ Белоцерковец, ВГ Бодров
82004
INNOVATIVE CHALLENGES AND POST-CRISIS PROSPECTS OF UKRAINIAN MINING AND METALLURGICAL INDUSTRY.
VV Bilotserkivets, OO Zavhorodnia
Scientific Bulletin of National Mining University 2, 149-156, 2017
72017
Нова економіка: зміст та еволюція: монографія
ВВ Білоцерківець
Дніпропетровськ: Січ, 2013
72013
Економіка і нова економіка: критерії розмежування
ВВ Білоцерківець
Економічна теорія, 2005
72005
Нова економіка: виклики та засади функціонування в умовах індустріального суспільства
ВВ Білоцерківець
Академічний огляд, 11-17, 2015
62015
others, editor Zadoia AO Mizhnarodni stratehii ekonomichnoho rozvytku [The international economic development strategies]: study guide
AO Zadoia, VV Bilotserkivets, OO Zavhorodnia
Kyiv: Znannia Publ, 2007
62007
Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник
АО Задоя, ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня
К.: Знання, 2007
62007
Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник
АО Задоя, ВВ Білоцерківець
Дніпропетровськ, ДУЕП, 2006
62006
Міжнародна економіка: підручник
ВК Тарасевич, ВН Завгородняя, ЕА Лебедева, ВВ Білоцерківець
К.: Центр учбової літератури, 2006
6*2006
Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб./АО Задоя, ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня/за заг. ред
АО Задоя, ВВ Білоцерківець, ОО Завгородня
Д.: Вид-во ДУЕП, 2006
6*2006
Особливості розвитку страхування туризму в Україні
ОМ Грабчук
Інвестиції: практика та досвід, 24-28, 2015
52015
Національна економіка: Навч. посіб
ВМ Тарасевич, ВВ Білоцерківець
К.: Центр учб. літ, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20