Kateryna Yur'evna Pechers'ka-Hromads'ka/Катерина Юріївна Печерська-Громадська/Екатерина Юрьевна Печерская-Громадская
Kateryna Yur'evna Pechers'ka-Hromads'ka/Катерина Юріївна Печерська-Громадська/Екатерина Юрьевна Печерская-Громадская
NTTU "KPI",the physics and mathematics faculty, department of physics and solid state physics/НТУУ"КПІ" ім.Сікорського, фізико-математичний факультет, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла/НТУУ"КПИ" им. Сикорского, физико-математический факультетет, кафедра общей физики и физики твердого тела
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
НазваПосиланняРік
The effect of bio-conjugation on aging of the photoluminescence in CdSeTe–ZnS core–shell quantum dots
EYP T.G. Kryshtab ,L.V. Borkovska, O.F. Kolomys, N.O. Korsunska, V.V ...
Superlattices and Microstructures 51, 353–362, 2012
112012
Влияние присоединения биомолекул на фотолюминесцентные и структурные характеристики квантовых точек CdSe− ZnS
ЛВ Борковская, НЕ Корсунская, ТГ Крыштаб, ЛП Гермаш, ...
Физика и техника полупроводников 43 (6), 804-810, 2009
22009
Квантові точкі, ями та нитки. Застосування нанооб’єктів в медицині.
ПГКЮ Евзютін П.Ю.
Збірник тез доповідей 19 всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2016
2016
Вплив відпалів та приєднання біомолекул на фотолюмінесцетні характеристика структур з квантовими точками на основі CdSe
ПГКЮ Процюк О.О.
Збірник тез доповідей 17 всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2015
2015
НАНОСТРУКТУРОВАНІ КОМПОЗИТИ CdSe
ПГКЮ Ковба А. М.
Збірник тез доповідей 17 всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2015
2015
Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики
ПГКЮ Печерська Т.В.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 109, 2013
2013
Вплив відпалів та приєднання біомалекул на люмінесцентні характеристики квантових точок на основі CdSe
ПК Ю.
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 2010
2010
Effect of thermal annealing on the luminescent characteristics of CdSe/ZnSe quantum dot heterostructure
PKY 3. L. V. Borkovska, T. R. Stara, N. O. Korsunska, К. Yu. Pechers’ka, L ...
SQO 13, 2010
2010
Вплив відпалів на люмінесцентні характеристики квантових точок СdSe в полімері
КЮ Печерська, ЛП Гермаш, НО Корсунська, ТР Стара, ВО Бондаренко, ...
Відділення фізики і астрономії НАН України, 2010
2010
Вплив відпалів на люмінесцентні характеристики квантових точок CdSe в полімері
СО Печерська К. Ю., Стара Т. Р.
Тези доповідей Міжуніверситетської наукової конференції з математики та …, 2009
2009
Вплив відпалів на люмінесцентні характеристики квантових точок CdSe в полімері
ОЄР Н.О. Корсунська, Т.Р. Стара, Л.В. Борковська, В.І. Кушніренко, К.Ю ...
Наноструктуные системы: технологи – структура – свойства – применение, 151, 2008
2008
Влияние конжугирования на фотолюминесцетные и структурные свойства CdSe/ZnS квантовых точек
ПКЮ 6. Н. Корсунская, Л. Борковская, Е. Печерская, Л. Гермаш, Т. Крыштаб, С ...
Нанофизика и наноэлектроника, 140, 2007
2007
The influence of conjugation on the photoluminescence and structural properties of CdSe/ZnS core-shell QDs
KYP 5. K. Pechers’ka, L. Germash, L. Borkovska, N. Korsunska, T. Kryshtab
8-th Intern. Young Sci. Conf. Optics and High Technol. Mater. Sci. SPO, 62, 2007
2007
ВПЛИВ ВIДПАЛIВ НА ЛЮМIНЕСЦЕНТНI ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАНТОВИХ ТОЧОК CdSe В ПОЛIМЕРI
КЮ ПЕЧЕРСЬКА, ЛП ГЕРМАШ, НО КОРСУНСЬКА, ТР СТАРА, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14