Пожар Тетяна Pozhar Tatiana
Пожар Тетяна Pozhar Tatiana
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність, функції і види державного фінансового контролю
ТО Пожар
Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи …, 2011
242011
Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
172012
Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни
ТО Пожар
ТОВ «Наш формат», 2011
152011
Система контролю якості аудиту ефективності
ТО Пожар
Економіка і регіон, 169-174, 2012
122012
Сутнiсть, функцiї i види державного фiнансового контролю
ТО Пожар
Збiрник наукових праць «Проблеми i перспективи розвитку банкiвської системи …, 2011
72011
Сучасний стан та проблеми фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю в Україні
ТО Пожар
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2012
52012
Напрямки реалізації програмно-цільового методу у фінансово-бюджетному механізмі державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
52012
Роль фiнансово-економiчних методiв державного фiнансового контролю у забезпеченнi бюджетної дисциплiни
ТО Пожар
Актуальнi проблеми економiки., 327, 2011
52011
Механізм застосування аудиту ефективності як складової програмно-цільового методу формування бюджету
Ж Белец
Державне управління та місцеве самоврядування, 116-124, 2014
42014
Аудит ефективності як перспективний напрямок державного фінансового контролю
ТО Пожар
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2013
42013
Сучасні міжнародні системи державного контролю і аудиту
Т Пожар
Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни: Матеріали …, 2011
42011
Принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів в Україні
СМ Кушнір
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
32013
Обґрунтування напрямків розвитку організаційної структури фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю України
ТО Пожар, ТА Пожар
32012
Методичні аспекти оцінки ефективності фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
32012
Фінансово-бюджетний механізм державного фінансового контролю в Україні
ТО Пожар
Хмельницький національний університет, 2011
32011
Концептуальні основи побудови структури органів державного фінансового контролю на засадах новітнього державного врядування
ТО Пожар
Економіка і управління, 77-85, 2012
22012
Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного контролю
ТО Пожар
Економіка та держава, 180-183, 2010
22010
Наші автори
НІ Антюхова, ОІ Бедлінський, ЛВ Березова, ІМ Біла, ОМ Боровицька, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 362, 2019
2019
Фінансова безпека України в умовах глобалізації світового господарства
ТО Пожар, ТА Пожар
МВС України, ХНУВС, 2014
2014
Використання аудиту ефективності як дієвої форми державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
НАИРИ, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20