Пожар Тетяна Pozhar Tatiana
Пожар Тетяна Pozhar Tatiana
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Сутність, функції і види державного фінансового контролю
ТО Пожар
Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи …, 2011
222011
Система контролю якості аудиту ефективності
ТО Пожар, ТА Пожар
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2012
122012
Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
112012
Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни
ТО Пожар
ТОВ «Наш формат», 2011
112011
Сутнiсть, функцiї i види державного фiнансового контролю
ТО Пожар
Збiрник наукових праць «Проблеми i перспективи розвитку банкiвської системи …, 2011
72011
Напрямки реалізації програмно-цільового методу у фінансово-бюджетному механізмі державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
52012
Роль фiнансово-економiчних методiв державного фiнансового контролю у забезпеченнi бюджетної дисциплiни
ТО Пожар
Актуальнi проблеми економiки., 327, 2011
52011
Механізм застосування аудиту ефективності як складової програмно-цільового методу формування бюджету
Ж Белец
Державне управління та місцеве самоврядування, 116-124, 2014
42014
Сучасні міжнародні системи державного контролю і аудиту
Т Пожар
Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни: матеріали міжнар …, 2011
42011
Обґрунтування напрямків розвитку організаційної структури фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю України
ТО Пожар, ТА Пожар
32012
Сучасний стан та проблеми фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю в Україні
ТО Пожар, ТА Пожар
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2012
32012
Методичні аспекти оцінки ефективності фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
32012
Фінансово-бюджетний механізм державного фінансового контролю в Україні
ТО Пожар
Хмельницький національний університет, 2011
32011
Аудит ефективності як перспективний напрямок державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2013
22013
Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного контролю
ТО Пожар
Економіка та держава, 180-183, 2010
22010
Принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів в Україні
СМ Кушнір
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
12013
Концептуальні основи побудови структури органів державного фінансового контролю на засадах" новітнього державного врядування"
ТО Пожар, ТА Пожар
Європейський університет, 2013
12013
Фінансова безпека України в умовах глобалізації світового господарства
ТО Пожар, ТА Пожар
МВС України, ХНУВС, 2014
2014
Використання аудиту ефективності як дієвої форми державного фінансового контролю
ТО Пожар, ТА Пожар
НАИРИ, 2014
2014
Фінансова звітність підприємств: зміни і нововведення
ТО Пожар, ТА Пожар
Переяслав-Хмельницький, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20