Юлія Вікторівна Волинчук
Юлія Вікторівна Волинчук
Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу, кафедра економіки та підприємництва
Підтверджена електронна адреса в lutsk-ntu.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис?
ІВ Кривов'язюк, ЮВ Волинчук
Актуальні проблеми економіки, 56-62, 2014
19*2014
Синергетичний ефект сталого розвитку регіонів
Ю Волинчук
Фінансовий простір, 66-70, 2012
152012
Фінансове забезпечення вищої освіти: методологія та механізми реалізації в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки: Монографія
ІМ Вахович, Ю Волинчук
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010
132010
До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства
ІМ Вахович, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 275-279, 2015
102015
Логістичне управління процесом постачання на підприємствах
ЮВ Волинчук, ІО Куделя
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка, 32-38, 2013
102013
Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки
ІМ Вахович, ЛА Янковська, ВМ Різаївна
Формування ринкових відносин в Україні, 105, 2010
92010
Особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємств
Ю Волинчук
Економічний аналіз, 96-101, 2012
72012
РЕШЖИНІРИНГ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСШ ПІДПРИЄМСТВА
ЮВ Волинчук
Економічний форум, 220-225, 2013
62013
РЕШЖИНІРИНГ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСШ ПІДПРИЄМСТВА
ЮВ Волинчук
Економічний форум, 220-225, 2013
62013
Адміністративний менеджмент як один із напрямів сучасного менеджменту
НВ Герасимяк, ЮВ Волинчук
Економіка і суспільство, 127-130, 2016
52016
Генезис теорій прибутку підприємства
ЮВ Волинчук, ОІ Купира
Економічний форум, 159-166, 2014
52014
Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні
ІМ Вахович, ЮВ Волинчук
Актуальні проблеми економіки, 101-107, 2010
52010
Логістичний підхід до управління фінансовими потоками підприємств
ЮВ Волинчук
Зб. наук. пр.«Економічні науки».–Вип 8 (29), 155-165, 0
5
Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises
IV Kryvovyazyuk, YV Volynchuk, IM Pushkarchuk
Актуальні проблеми економіки, 408-414, 2015
32015
Фінансова архітектоніка забезпечення прибутковості підприємства
ЮВ Волинчук, НВ Герасимяк
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 19-22, 2015
22015
Транспортно-експедиційна діяльність як один із основних видів діяльності підприємств-перевізників: обліково-правовий аспект
Н Єсієва
Економічний аналіз, 232-236, 2012
22012
Teoretychni ta prykladni zasady lohistychnoho autsorsynhu
YV Volynchuk
Theoretical and applied principles of logistics outsourcing]. Lohistyka …, 2011
22011
Механiзм фiнансового забезпечення вищої освiти в умовах формування соцiально орiєнтованої ринкової економiки: автореф.. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец …
ЮВ Волинчук
22010
Проблеми впровадження інноваційної моделі високотехнологічного розвитку економіки України
ІВ Кривов’язюк, ІМ Пушкарчук, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 111-119, 2017
12017
Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств
ІВ Кривов’язюк, ІМ Пушкарчук, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 135-144, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20