Юлія Вікторівна Волинчук
Юлія Вікторівна Волинчук
Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу та права, кафедра підприємництва
Підтверджена електронна адреса в lutsk-ntu.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис?
ІВ Кривов'язюк, ЮВ Волинчук
Актуальні проблеми економіки, 56-62, 2014
24*2014
Синергетичний ефект сталого розвитку регіонів
Ю Волинчук
Фінансовий простір, 66-70, 2012
172012
Фінансове забезпечення вищої освіти: методологія та механізми реалізації в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки: Монографія
ІМ Вахович, ЮВ Волинчук
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010
15*2010
Особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємств
Ю Волинчук
Економічний аналіз, 96-101, 2012
122012
До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства
ІМ Вахович, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 275-279, 2015
112015
Логістичне управління процесом постачання на підприємствах
ЮВ Волинчук, ІО Куделя
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка, 32-38, 2013
112013
Генезис теорій прибутку підприємства
ЮВ Волинчук, ОІ Купира
Економічний форум, 159-166, 2014
82014
РЕІНЖИНІРИНГ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЮВ Волинчук
Економічний форум, 220-225, 2013
72013
Логістичний підхід до управління фінансовими потоками підприємств
ЮВ Волинчук
Збірник наукових праць «Економічні науки». Серія „Облік і фінанси” 8 (29 …, 2011
7*2011
Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні
ІМ Вахович, ЮВ Волинчук
Актуальні проблеми економіки, 101-107, 2010
7*2010
Capitalization as a basis for dynamic enterprise development
I Kryvov’iaziuk, I Pushkarchuk, Y Volynchuk
Economic Forum 1, 135-143, 2017
6*2017
Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої рин-кової економіки
ІМ Вахович, ЛА Янковська, ВМ Різаївна
Формування ринкових відносин в Україні, 105, 2010
62010
Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки
ЮВ Волинчук
Юлія Вікторівна Волинчук, 0
6
Адміністративний менеджмент як один із напрямів сучасного менеджменту
НВ Герасимяк, ЮВ Волинчук
Економіка і суспільство, 127-130, 2016
52016
Методичні підходи до аналізу фінансових потоків підприємства
ЮВ Волинчук
Глобальні та національні проблеми економіки 3, 240-245, 2015
42015
Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises
IV Kryvovyazyuk, YV Volynchuk, IM Pushkarchuk
Актуальні проблеми економіки, 408-414, 2015
42015
Функціонування ВНЗ приватної форми власності в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки вищої школи
Вахович, Волинчук
Економічна теорія та економічна історія: Збірник наукових праць ЛНТУ, С. 48–58, 2008
42008
Methodical approaches to the analysis of financial flows of the enterprise
YV Volynchuk
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky 3, 240-245, 2015
32015
Фінансова архітектоніка забезпечення прибутковості підприємства
ЮВ Волинчук, НВ Герасимяк
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 19-22, 2015
32015
Бюджетування як інструмент управління фінансово-економічними результатами підприємства
ЮВ Волинчук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 17-27, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20