Олена Твердохліб
Олена Твердохліб
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, кафедра ботаники
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Спельта і полба в органічному землеробстві
РЛБ О.В. Твердохліб, О.В. Голік, А.К. Нінієва
Посібник українського хлібороба Науково-практичний збірник 1, 154-156, 2013
17*2013
Скрещиваемость и фертильность гибридов между формами пшеницы – носителями субгенома G и сортами мягкой и твёрдой пшениц
ЕВ Твердохлеб
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна., 89-96, 2009
82009
Видове різноманіття пшениці, напрямки і перспективи його використання
РЛБ О.В. Твердохліб
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 80 …, 2012
6*2012
Изменчивость признаков культурной однозернянки Triticum monococcum и T. sinskajae A. Filat. et Kurk.
ЕВ Твердохлеб
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 83-90, 2015
52015
Характеристика зразків Triticum spelta L. за показниками якості зерна та електрофоретичними спектрами запасних білків
АК Нінієва, НО Козуб, ІО Созінов, ОІ Рибалка, ОЮ Леонов, ...
Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 96-105, 2013
32013
Genetic Marking of Glume Color in Triticum spelta L. var. caeruleum Using Gliadins
RLB N. A. Kozub, I. A. Sozinov, A. K. Niniyeva, Ye. V. Tverdokhleb, Ya. B. Blume
Cytology and Genetics 50 (3), 168–172, 2016
22016
Поширення пшенично-житньої транслокації в зразках пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) української селекції.
ВМП Г.П. Зайцева, Г.Є. Акініна, О.В. Твердохліб
Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. 17, 303 – 307, 2015
22015
Формообразовательный процесс у гибридов Triticum × kiharae Dorof.et E.Migusch. с T.aestivum L.
РЛБ / О. В. Твердохлеб
Вісник Харківського Національного аграрного університету., 88-95, 2010
2*2010
Формообразовательный процесс у гибридов Triticum× kiharae Dorof. et E. Migusch. с T. aestivum L.
ЕВ Твердохлеб, РЛ Богуславский
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 88-95, 2010
22010
Аллели по локусам запасных белков у образцов Triticum spelta L. и их встречаемость у родственных пшениц
ААС Н.А. Козуб, Р.Л. Богуславский, И.А. Созинов, Е.В. Твердохлеб, И. Ксиниас ...
Цитология и генетика 48 (1), 41-51, 2014
12014
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗРАЗКІВ ПОЛБИ ЯРОЇ З РОБОЧОЇ КОЛЕКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ СЕЛЕКЦІЇ
ОВТ Р. В. Рожков1, М. Ф. Парій2, Я. Ф. Парій, Л. М. Бабенко, В. М. Попов, Т ...
Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія 1 (49), 79-88, 2020
2020
Методичні особливості використання робочих зошитів із друкованою основою на заняттях з дисциплін природничого циклу у вищій школі
НІК О.В. Твердохліб, О.О. Пальчик, Н.Л. Бембель, С.В. Косаріна
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
2019
Ревізія фондів Гербарію Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
ТО В.
Природнича наука і освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали …, 2019
2019
Вплив фунгіцидних та інсектицидних протруйників на енергію проростання та схожість насіння соняшника однорічного (HELIÁNTHUS ÁNNUUS L).
ТОВ Сивова Ю.А.
Друга міжнародна конференція молодих учених: Харківський природничий форум …, 2019
2019
ГЕРБАРІЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ ХНУМГ ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА
ПДАТО В.
Друга міжнародна конференція молодих учених: Харківський природничий форум …, 2019
2019
РАДИКАЛЬНІ ОЗНАКИ ПШЕНИЦІ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ТОВ Рожков Р.В.
Еколого-генетичні аспекти в селекції польових культур в умовах змін клімату …, 2019
2019
ПШЕНИЦЯ ЕФІОПСЬКА TRITICUM AETHIOPICUM JAKUBZ. – ЦІННЕ ГЕНЕТИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
ТОВБР Л.
Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання) // Матеріали VIІІ …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ КРИТИ-ЧНОГО МИСЛЕННЯ У КОНСТРУКТИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Твердохліб О. В., Пальчик О. О., Коробова Т. В., Ягнюк Н. І.
Збірник наукових матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет …, 2019
2019
Методи критичного мислення у викладанні природничих дисциплін
НЛПОО Твердохліб, Олена Володимирівна, Бембель
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання …, 2018
2018
Характеристика представників деяких родин класу Pinopsida з колекції дендропарку житлово комунального коледжу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
ТО Жорник Наталья
Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді «Перспектива-2018» ДВНЗ …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20