Підписатись
Hlazunova (Bezruchko) Olha, Глазунова (Безручко) Ольга Олександрівна; orcid.org/0000-0002-1949-0754
Hlazunova (Bezruchko) Olha, Глазунова (Безручко) Ольга Олександрівна; orcid.org/0000-0002-1949-0754
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Кременчуцький національний університет)
Підтверджена електронна адреса в kdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах цифровізації
ЯС Мельник
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2022
632022
Економіка підприємства: магістерський курс
МВ Загірняк, ПГ Перерва, ОІ Маслак, НЄ Гришко, ВВ Бала, ...
ТОВ" Кременчуцька міська друкарня", 2015
612015
Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань
ОІ Маслак, ОО Безручко
Вісник соціально-економічних досліджень, 121-127, 2013
572013
Artificial Intelligence as a key driver of business operations transformation in the conditions of the digital economy
OI Maslak, MV Maslak, NY Grishko, OO Hlazunova, PG Pererva, ...
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
442021
INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE.
O Maslak, N Grishko, O Hlazunova, M Maslak
Acta Prosperitatis 7, 2016
282016
Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу
ОІ Маслак, ОО Безручко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 201-212, 2014
27*2014
Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища
ОО Безручко
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
242014
Визначення перспектив розвитку інвестиційної діяльності в Полтавському регіоні з використанням кореляційно-регресійної моделі
ОІ Маслак, ОО Безручко, ВА Таловер
Інвестиції: практика та досвід, 12-17, 2016
22*2016
Використання нереалізованого економічного потенціалу підприємств в умовах циклічного розвитку
ОІ Маслак, НЄ Гришко, ОО Безручко
Економічний часопис-ХХІ, 43-46, 2015
21*2015
Developing the intra-firm technology transfer system at the industrial enterprise based on matrix approach
O Maslak, N Grishko, K Vorobiova, O Hlazunova, M Maslak
Problems and Perspectives in Management, 242-252, 2017
202017
Innovative Safety of the Ukrainian Electrical Industry: Benchmarking Indicators for Provision
OI Maslak, MV Maslak, NY Grishko, YY Yaroslava, OO Hlazunova, ...
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
192021
Approaches to the management of the costs of innovation activity of mining enterprises: aspects of economic security
OI Maslak, NY Grishko, OO Hlazunova, KO Vorobiova
Науковий вісник Національного гірничого університету, 137-145, 2017
172017
Визначення рівня конкурентної переваги машинобудівного підприємства на засадах забезпечення розвитку його економічного потенціалу
ОІ Маслак, ЛА Квятковська, ОО Безручко
Ефективна економіка, 2014
162014
Зовнішнє середовище економічного потенціалу підприємства
ОІ Маслак, ОД Коноваленко, ОО Безручко
Технологический аудит и резервы производства 3 (3 (17)), 35-42, 2014
13*2014
Osoblyvosti formuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva v umovakh tsyklichnykh kolyvan [Features of formation of economic potential of enterprise in conditions of …
OI Maslak, LA Kviatkovska, OO Bezruchko
C:/Users/User/Downloads/ape_2012_9_5. pdf [in Ukrainian], 2012
132012
Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного підприємства
ОІ Маслак, МВ Маслак, ОО Безручко
Актуальні проблеми економіки, 171-181, 2016
112016
Промислові інновації: механізм управління з урахуванням стадій їх життєвого циклу
ОІ Маслак, НЄ Гришко, ОО Глазунова, БВ Гришко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
102020
THE OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT MECHANISM OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF UKRAINE.
O Maslak, N Grishko, K Vorobiova, O Hlazunova
Marketing & Management of Innovations, 2018
82018
Upravlinnia innovatsijnym potentsialom pidpryiemstva v umovakh tsyklichnosti
OI Maslak, OO Bezruchko, MV Maslak
Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 17, 2014
82014
Сучасний стан ринку машинобудівної промисловості в полтавському регіоні
ОІ Маслак, ОО Безручко, ІВ Мовчан
Ефективна економіка, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20