Подписаться
Виктория Черепанова/ viktoria cherepanova(ORCID: 0000-0002-0294-1678)
Виктория Черепанова/ viktoria cherepanova(ORCID: 0000-0002-0294-1678)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене khpi.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів
АО Дєгтяр
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2006
212006
Державне управління стратегічним розвитком електроенергетики
ГІ Груба
ступеня канд. наук з держ. упр./ГІ Груба, 2005
182005
“Evaluation of innovative technology market potential on the basis of technology audit”
VMOK Oleksandra Kosenko, Victoriia Cherepanova, Iryna Dolyna
"Innovative Marketing " 15 (Issue 2), 30-41, 2019
12*2019
Бюджетна система: навч. посібник
ІЛ Шевчук, ВО Черепанова, ТО Ставерська
Х.: Видавець Іванченко ІС, 2015
112015
Evaluation of quality level in managing the development of industrial enterprises
D Raiko, O Podrez, V Cherepanova, I Fedorenko, Y Shypulina
Технологический центр, 2019
92019
Енергоефективність економіки України: шляхи її підвищення
ВО Черепанова
НТУ" ХПІ", 2010
52010
Деякі підходи до аудиту адміністративної діяльності: методологічний аспект
В Черепанова
Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр./За заг …, 2005
52005
Аудит адміністративної діяльності: концептуальні підходи
ВО Черепанова
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук пр.–Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ …, 2003
52003
Capitalization as a Tool for Managing the Development of Industry and Rail Transport
VCOP Igor Posokhov
SHS Web Conf. 67 (01010), 6, 2019
4*2019
Бюджетна система
ІЛ Шевчук, ВО Черепанова, ТО Ставерська
Іванченко ІС, 2015
42015
Інноваційні процеси комерціалізації науково-дослідної діяльності підприємств
ВО Черепанова, ІС Локтіонова
НТУ" ХПІ", 2013
42013
Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием
АС Дригваль, ВА Черепанова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
42013
Удосконалення теоретичних основ застосування ділового консультування в Україні
ВО Черепанова
Бизнес Информ, 27-33, 2018
32018
Економіка підприємства
ІМ Посохов, ВГ Дюжев, СВ Сусліков, КО Тимофєєва
НТУ" ХПІ", 2016
32016
Економічний механізм управління підприємством
ОО Тімченко, ВО Черепанова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
32015
Напрями вдосконалення управлінського консультування підприємств в умовах фінансової кризи
ВО Черепанова, ТВ Солодовнікова, ВМ Пивовар
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2014
32014
Managing costs of an industrial enterprise when using secondary resources
D Raiko, O Melnikov, A Kharchenko, O Podrez, V Cherepanova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (3-106), 53-65, 2020
22020
Шляхи удосконалення організаційного механізму ефективного використання кадрового потенціалу підприємства
ВВ М'якшина, АЕЮ Передрій, ВО Черепанова
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Методичне забезпечення ділового консультування у сфері інжинірингових послуг
ВО Черепанова
ТОВ" Міжнародний бізнес центр", 2018
22018
Організаційно-методичний підхід до управління промисловою власністю підприємства
ВО Черепанова, ІВ Силка
ТОВ" Міжнародний бізнес центр", 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20