Касьмін Денис Сергійович Kasmin Denys
Касьмін Денис Сергійович Kasmin Denys
к.е.н, доцент Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості функціонування ринку праці молоді в інституціональному середовищі
ГВ Назарова, ДС Касьмін
Бизнес Информ, 2016
32016
ТРАНСФОРМАЦіЯ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТі В УМОВАХ іНФОРМАЦіЙНОГО СУСПіЛЬСТВА ХХІ СТ
ЮВ Сотнікова, ЕР Степанова, ДС Касьмін
Бизнес Информ, 2018
12018
Організаційно-методичне забезпечення державного регулювання та аналізу стану ринку праці молоді
ДС Касьмін, ДС Касьмин
12017
Перспективні напрями розвитку людських ресурсів
ГВ Назарова, ОВ Іванісов, ОС Лебединська, АВ Семенченко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Моделювання розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального менеджменту
ОВ Манойленко, ОА Сергієнко, ДС Касьмін
2019
Вплив неформальної зайнятості на соціальну стратифікацію суспільства
ДС Касьмін, ДС Касьмин
2019
Ринок праці: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня
ГІ Писаревська, ДС Касьмін
2019
Розвиток вітчизняного ринку праці в контексті взаємодії із закладами вищої освіти
ДС Касьмін, ЕР Степанова, ЭР Степанова, ДС Касьмин
2019
Новітні тренди соціальної політики в контексті людського розвитку
ГВ Назарова, ОВ Іванісов, ОФ Доровськой, НВ Аграмакова, ...
2019
Моделирование развития сложных иерархических производственных систем на основе процессно-функционального менеджмента
АВ Манойленко, ЕА Сергиенко, ДС Касьмин
Бизнес Информ, 2019
2019
Медико-соціальні основи здоров'я: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» першого (бакалаврського) рівня
СС Дубівська, ДС Касьмін, СС Дубовская, ДС Касьмин
2018
Трансформация форм занятости в условиях информационного общества XXI в.
ЮВ Сотнікова, ЕР Степанова, ДС Касьмін, ЮВ Сотникова, ...
2018
Використанння гнучких форм зайнятості в умовах флексибілізації ринку праці
ДС Касьмін, ДС Касьмин
2018
Інституційні обмеження регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці молоді
ДС Касьмін, ДС Касьмин
ФОП Панов АМ, 2017., 2017
2017
Аналіз етапів вироблення державної політики в сфері соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання
ДС Касьмін, АВ Мордовець, ДС Касьмин, АВ Мордовец
Касьмін ДС Аналіз етапів вироблення державної політики в сфері соціально …, 2017
2017
Методичний підхід до оцінки стану ринку праці молоді
ГВ Назарова, ДС Касьмін, ДС Касьмин
2016
Трансформаційні процеси економіки, як чинники формування попиту на ринку праці молоді
ГВ Назарова, ДС Касьмін
Вид-во «НТМТ», 2016
2016
Методичний підхід до оцінки стану ринку праці молоді.
H Nazarova, D Kasmіn
Економіка і організація управління, 150-159, 2016
2016
Забезпечення розвитку ринку праці молоді на засадах моніторингу
ГВ Назарова, ДС Касьмін
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 30-34, 2016
2016
Проблемы функционирования молодежного сегмента рынка труда
ДС Касьмін
Бизнес информ, 174-179, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20