Вінков Веніамін Юрійович
Вінков Веніамін Юрійович
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Уявлення про життєвий успіх: стан розробленості проблематики в соціальній психології
ВЮ Вінков
Проблеми політичної психології, 221-231, 2015
82015
Соціально-психологічні особливості набуття молоддю соціального капіталу
ВЮ Вінков
Вісник Одеського національного університету.-Т. 18, Вип. 24, 62-70, 2013
82013
Соціальний капітал як ресурс економічного благополуччя особи
ВЮ Вінков
Матеріали наково-практичного семінару" Концептуальні засади дослідження …, 2013
52013
Психологічні особливості уявлень молоді про життєвий успіх
ВЮ Вінков
Український психологічний журнал, 17-29, 2018
32018
Адаптаційний потенціал трансформації соціального капіталу спільноти в умовах воєнного конфлікту
ВЮ Вінков
Проблеми політичної психології, 52-60, 2016
12016
Соціальна психологія бідності
ВО Васютинський, ТІ Бєлавіна, ВЮ Вінков, АС Голота, ІГ Губеладзе, ...
Міленіум, 2016
12016
Можливості корекції труднощів у набутті соціального капіталу носіями бідності як стилю життя
ВЮ Вінков
Проблеми політичної психології, 206-213, 2014
12014
Особливості сприймання громадсько-політичної інформації російськомовною спільнотою
ВЮ Вінков
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 325-333, 2011
12011
Соціально-психологічні особливості вироблення молоддю уявлень про життєвий успіх
ВЮ Вінков
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2020
2020
Соціально-психологічні особливості вироблення студентами уявлень про життєвий успіх
ВЮ Вінков
Актуальні проблеми психології 9 (23), 147-170, 2020
2020
Роль громадських організацій в соціально-психологічній підтримці стигматизовуваних меншин
V Vinkov
Scientific Studios on Social and Political Psychology, 88-95, 2019
2019
Спільнота в умовах воєнного конфлікту: психологічні стратегії адаптації
ЛМ Коробка, ВО Васютинський, ВЮ Вінков, ІГ Губеладзе, ІМ Гусєв, ...
Поліграфічно-видавничий центр ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2019
2019
Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту: методичні рекомендації
ЛМ Коробка, ВО Васютинський, ІГ Губеладзе, ВВ Мяленко, ВЮ Вінков, ...
Імекс-ЛТД, 2019
2019
Темпоральні виміри уявлень молоді про життєвий успіх
ВЮ Вінков
Актуальні проблеми психології 3 (53), 50-56, 2019
2019
Уявлення молоді про життєвий успіх: ціннісний аспект дослідження
ВЮ Вінков
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 126-138, 2018
2018
Уявлення молоді про життєвий успіх: структурно-змістовий аспект дослідження
ВЮ Вінков
Проблеми політичної психології, 161-173, 2018
2018
Соціально-психологічні чинники готовності громадян до надання допомоги особам, які зазнали впливу воєнного конфлікту
ВЮ Вінков
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 81-91, 2018
2018
Психологічні труднощі набуття соціального капіталу особами, що відчули наслідки воєнного конфлікту
ВЮ Вінков
Проблеми політичної психології, 94-106, 2017
2017
ББК 88.5 С 70
ТІ Бєлавіна, ВО Васютинський, ВЮ Вінков, АС Голота, ІГ Губеладзе, ...
2016
Методичні засади дослідження соціального капіталу серед бідних верств населення
ВЮ Вінков, ВЮ Вінков
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20