Follow
Галина Попова, Popova Halyna
Галина Попова, Popova Halyna
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Машиностроительное черчение
ГН Попова, СЮ Алексеев, АБ Яковлев
Политехника, 2016
2862016
Метафорические ассоциативные карты в работе практического психолога: методика и практика
Г Попова, НЭ Милорадова
Х.: ФОП Бровин АВ, 2015
232015
Міліція і населення–партнери
ВО Соболєв, ГВ Попова, ВО Болотова, ВІ Московець
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000
182000
Метафорические ассоциативные карты как инструмент психологического консультирования
ГВ Попова, НЭ Милорадова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
172015
Алгоритмы применения метафорических ассоциативных карт в индивидуальном консультировании
ГВ Попова, НЭ Милорадова
Актуальні напрямки сучасної практичної психології і психотерапії: матеріали …, 2013
172013
Професійна комунікативна компетентність працівника ОВС
ГВ Попова
Харків, Університет внутрішніх справ, 1997
171997
Об алгоритме создания новых колод метафорических ассоциативных карт
НЕ Милорадова, ГВ Попова
Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 149-161, 2016
162016
Психологические механизмы применения метафорических ассоциативных карт в индивидуальном консультировании
ГВ Попова, НЕ Милорадова
Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. стат. Ялта: РВВ КГУ, 207-217, 2014
152014
Условные обозначения в чертежах и схемах по ЕСКД: Справочное пособие
ГН Попова, БА Иванов
Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1976
131976
Профессиональная коммуникативная компетентность работника ОВД
ГВ Попова
–Харьков, 1997.–163 с, 1997
121997
Особливості емоційної саморегуляції у працівників патрульної служби міліції з різним ставленням до роботи
ГВ Попова
Право і Безпека, 151-154, 2009
92009
Основные направления эргономического и социально-психологического обеспечения деятельности работников железнодорожного транспорта Украины в современных условиях
ВН Самсонкин, ГВ Попова
Человеческий фактор: Проблемы психологии и эргономики, 138-142, 2007
82007
Стратегии исследования проблем клиента при помощи метафорических ассоциативных карт
ГВ Попова, НЕ Милорадова
Практична психологія та соціальна робота. К, 13-16, 2014
72014
Машиностроительное черчение
СЮ Алексеев, ГН Попова
Справочник. Л. Машиностроение, 2005
72005
Подготовка будущих психологов к практической деятельности тренера социально-психологического тренинга методом игрового проектирования
ГВ Попова, НЭ Милорадова
НТУ" ХПИ", 2012
62012
Особливості саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ
НЕ Мілорадова, ГВ Попова
Проблеми екстремальної та кризової психології, 378-397, 2010
62010
Перспективні напрямки застосування тренінгу в системі підготовки фахівців правоохоронної сфери
ГВ Попова
Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології …, 2003
62003
Профессиональное самосознание будущих психологов в условиях выбора специализации
ГВ Попова
НТУ" ХПИ", 2014
52014
Тренінг як засіб підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів ВНЗ
ГВ Попова
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
52013
Застосування трансформаційних ігор для кар’єрного самовизначення у студентів вузів
ГВ Попова, ІЄ Штученко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20