Михаил Макаренко
Михаил Макаренко
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках
МІ Макаренко, ТГ Савченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
492008
Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу
МІ Макаренко, ВЮ Дудченко
Вид-во СумДУ, 2006
292006
Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України
МІ Макаренко
Знання України, 2002
272002
Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ
МІ Макаренко, ТГ Савченко
Національна академія управління, 2006
122006
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
102016
Посткризова реінкарнація ринку банківських послуг [Електронний ресурс]
МІ Макаренко
Ефективна економіка, 2012
82012
Дослідження інфляційних чинників в Україні
МІ Макаренко, КМ Жулінська
Знання, 2011
82011
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, ІІ Дяконова, ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
82008
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, ІІ Дяконова, ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
82008
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
72013
Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектору економіки в умовах світової кризи
МІ Макаренко
Академія митної служби України, 2009
72009
Ефективність грошово-кредитного регулювання макроекономічної динаміки
МІ Макаренко, КМ Жулінська, ЕН Жулинская
Друкарський дім" Папірус", 2013
62013
Запровадження Базеля ІІ в Україні та відповідні зміни в управлінні валютним ризиком для вітчизняних банків
МІ Макаренко
Видавництво СумДУ, 2009
62009
Податкові чинники макроекономічної цінової стабільності
МІ Макаренко
Міністерство фінансів України, 2000
62000
Ціна в перехідній економіці: теоретичні аспекти
МІ Макаренко
УАБС, 1997
61997
Євразійські перспективи розвитку банківських систем
ОМ Костюк, МІ Макаренко, ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, ОВ Костюк, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Сучасний стан глобалізації: поглиблення основних форм прояву
МІ Макаренко
Інвестиції: практика та досвід, 21-26, 2008
52008
Транскордонна міграція капіталу як фактор загострення міжнародної конкуренції на фінансових ринках
МІ Макаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
52007
Макроекономічні чинники міжбанківської конкуренції на грошово-кредитному ринку України
МІ Макаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
52006
Раціональні очікування у сучасних моделях монетарної стабілізації цін
МІ Макаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2002
52002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20