Mykhaylo Makarenko
Mykhaylo Makarenko
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках
МІ Макаренко, ТГ Савченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
512008
Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України
МІ Макаренко
Знання України, 2002
292002
Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу
МІ Макаренко, ВЮ Дудченко
Вид-во СумДУ, 2006
262006
Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ
МІ Макаренко, ТГ Савченко
Національна академія управління, 2006
142006
Дослідження інфляційних чинників в Україні
МІ Макаренко, КМ Жулінська
Знання, 2011
92011
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, ІІ Дяконова, ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
92008
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, ІІ Дяконова, ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
92008
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
82013
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
72016
Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи
МІ Макаренко
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 15-20, 2009
72009
Запровадження Базеля ІІ в Україні та відповідні зміни в управлінні валютним ризиком для вітчизняних банків
МІ Макаренко
Видавництво СумДУ, 2009
72009
Посткризова реінкарнація ринку банківських послуг [Електронний ресурс]
МІ Макаренко
Ефективна економіка, 2012
62012
Податкові чинники макроекономічної цінової стабільності
МІ Макаренко
Міністерство фінансів України, 2000
62000
Ефективність грошово-кредитного регулювання макроекономічної динаміки
МІ Макаренко, КМ Жулінська, ЕН Жулинская
Друкарський дім" Папірус", 2013
52013
Євразійські перспективи розвитку банківських систем
ОМ Костюк, МІ Макаренко, ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, ОВ Костюк, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Сучасний стан глобалізації: поглиблення основних форм прояву
МІ Макаренко
Інвестиції: практика та досвід, 21-26, 2008
52008
Транскордонна міграція капіталу як фактор загострення міжнародної конкуренції на фінансових ринках
МІ Макаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
52007
Раціональні очікування у сучасних моделях монетарної стабілізації цін
МІ Макаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2002
52002
Гроші та ціни в кількісній теорії
МІ Макаренко
Ініціатива, 2001
52001
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності
ВЛ Осецький, МІ Макаренко
52000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20