Підписатись
Mykhaylo Makarenko
Mykhaylo Makarenko
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках
МІ Макаренко, ТГ Савченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
512008
Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України
МІ Макаренко
Знання України, 2002
302002
Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу
МІ Макаренко, ВЮ Дудченко
Вид-во СумДУ, 2006
282006
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
212016
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
142013
Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ
МІ Макаренко, ТГ Савченко
Національна академія управління, 2006
142006
Дослідження інфляційних чинників в Україні
МІ Макаренко, КМ Жулінська
Знання, 2011
122011
Commercialization of intellectual property: innovative impact on global competitiveness of national economies
V Virchenko, Y Petrunia, V Osetskyi, MI Makarenko, V Sheludko
Sumy State University, 2021
112021
Міжнародний досвід організації стрес-тестування в банківській сфері
МІ Макаренко, ЯО Костюченко
Економіка та держава, 19-23, 2014
92014
Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи
МІ Макаренко
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 15-20, 2009
92009
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, ІІ Дяконова, ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
92008
Impact of politically generated shocks on monetary performance: a cross-country comparison
F Zhuravka, M Makarenko, V Osetskyi, O Podmarov, V Chentsov
Banks and Bank Systems 14 (3), 99-112, 2019
82019
Ціна в перехідній економіці: теоретичні аспекти
МІ Макаренко
УАБС, 1997
81997
Посткризова реінкарнація ринку банківських послуг [Електронний ресурс]
МІ Макаренко
Ефективна економіка, 2012
72012
Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації
МІ Макаренко
Знання, 2006
72006
Impact of politically generated shocks on monetary performance: a cross-country comparison. Banks and Bank Systems, 14 (3), 99-112
F Zhuravka, M Makarenko, V Osetskyi, O Podmarov, V Chentsov
62019
Запровадження Базеля ІІ в Україні та відповідні зміни в управлінні валютним ризиком для вітчизняних банків
МІ Макаренко
Видавництво СумДУ, 2009
62009
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності
ВЛ Осецький, МІ Макаренко
62000
Податкові чинники макроекономічної цінової стабільності
МІ Макаренко
Міністерство фінансів України, 2000
62000
Ukrainian hryvnia under the floating exchange rate regime: diagnostics of the USD/UAH exchange rate dynamics
A Ignatyuk, V Osetskyi, A Artemenko
Banks and Bank Systems 15 (3), 129, 2020
52020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20