Piotr Mikiewicz
Piotr Mikiewicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa / University of Lower Silesia
Підтверджена електронна адреса в dsw.edu.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym
J Domalewski, P Mikiewicz
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2004
742004
Społeczne światy szkół średnich – od trajektorii marginesu do trajektorii elit
P Mikiewicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2005
65*2005
Społeczne światy szkół średnich - od trajektorii marginesu do trajektorii elit
P Mikiewicz
Wydawnictwo Naukowe DSWE, 2005
462005
Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne
P Mikiewicz
PWN, 2014
36*2014
Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia
P Mikiewicz
PWN, 2016
312016
The concept of social capital and its usage in educational studies
G Guðmundsson, P Mikiewicz
Studia Edukacyjne 22, 55-80, 2012
172012
School dropout in secondary education: The case of Poland
P Mikiewicz
School Dropout and Completion, 173-190, 2011
142011
Dostępność studiów wyższych dla młodzieży wiejskiej
K Wasielewski
W: A. Męczkowska i P. Mikiewicz (red.), Idee–diagnozy–nadzieje. Szkoła …, 2009
122009
Rural Social Capital versus European and Global Challenges (About" good" and" bad" Social Capital)
P Mikiewicz, K Szafraniec
Eastern European Countryside 15 (2009), 111-126, 2009
122009
HOW DO I LEARN?. A CASE STUDY OF LIFELONG LEARNING OF EUROPEAN YOUNG
P Gutiérrez-Esteban, P Mikiewicz
112012
Learning on the Edge. Edgeryders learning and educational experiences. Report to the Council of Europe
P Gutiérrez, P Mikiewicz
Brussels: Council of Europe, 2012
62012
SOCIAL CAPITAL AND EDUCATION
P Mikiewicz, JT Jonasson, G Gudmundsson, KS Blondal, DM Korczewska
Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2011
6*2011
Social capital and education: Comparative research between Poland and Iceland, final report
P Mikiewicz, J Torfi, JG Gudmundsson, KS Blondal, DM Korczewska
Wroclaw: University of Lower Silesia, 2011
52011
Dlaczego elitarne szkoly nie znikna? O nieusuwalnosci nierównosci spolecznych w edukacji
P Mikiewicz
Rocznik Lubuski 34, 16-32, 2009
5*2009
DLACZEGO ELITARNE SZKOŁY NIE ZNIKNĄ? O NIEUSUWALNOŚCI NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH W EDUKACJI
P Mikiewicz
Rocznik Lubuski 34, 13-26, 2008
52008
Oblicza socjologii edukacji–w stronę syntetycznego modelu analiz
P Mikiewicz
Edukacja 142 (3), 5-19, 2017
32017
Edukacja i kapitał społeczny—przyczynek do badań związków funkcjonowania miasta i szkoły
P Mikiewicz
Forum socjologiczne 2, 73-88, 2011
22011
O MUNDO SOCIAL DA ESCOLA E AS TRAJECTÓRIAS SOCIAIS DA JUVENTUDE
P Mikiewicz
Educacao, Sociedade & Culturas 27, 73-88, 2008
22008
Selekcja i segmentacja jako immanentna funkcja systemu edukacji
P Mikiewicz
Fenomen nierówności społecznych w Polsce, 67-82, 2007
22007
Oblicza edukacji. Od czego zależy wpływ szkoły na człowieka
P Mikiewicz
Kultura i Społeczeństwo 4, 117-134, 2003
2*2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20