Natalia Hnatiuk
Natalia Hnatiuk
УДПУ ім. Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічна роль біорізноманіття в культурних фітоценозах
ЛД Юрчак, НВ Заіменко, ПА Мороз, ДБ Рахметов, ОА Корабльова, ...
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ, 46, 2009
72009
Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L.
НО Гнатюк
ВПЦ «Візаві», 2018
22018
Алелопатична активність рослинних решток видів Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L., Monarda didyma L
НО Гнатюк
Науковий вісник НЛТУ України 24 (4), 2014
22014
Компонентний склад ефiрних олiй гiсопу лiкарського, монарди двiйчастої, змiєголовнику молдавського та оцiнювання їх бiологiчної активностi
НО Гнатюк, СА Радіоза, ЛД Юрчак
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
12010
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на колективну монографію «Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу …
СВ Совгіра, ВФ Валюк, ГЄ Гончаренко, НМ Гарбатюк, НО Гнатюк, ...
2018
Особливості компонентного складу ефірних олій деяких представників родини Lamiaceae Lindl в умовах лісостепу України та оцінка їх біологічної активності
НО Гнатюк, НЮ Душечкіна
ScienceRise. Biological science, 23-29, 2018
2018
Особливості компонентного складу ефірних олій деяких представників родини Lamiaceae Lindl в умовах лісостепу України та оцінка їх біологічної активності
НЮ Душечкіна, НО Гнатюк
2018
ECOLOGICAL TRAINING OF FUTURE NATURAL SCIENCES TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ABROAD
ОМ Задорожна, НО Гнатюк, ВВ Гончарук
Khmelnytskyі: KhNU, 2018
2018
Вплив антропогенних факторів на хімічний склад криничної води Маньківського району Черкаської області
НО Гнатюк, ІІ Кузема
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2018
2018
Ecological training of future natural sciences teachers in higher education institutions abroad
ВВ Гончарук, НО Гнатюк, ОМ Задорожна
К.-Хмельницький: ХНУ, 2018
2018
СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЯВУ АЛЕЛОПАТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РОСЛИН
НО Гнатюк
Переяслав-Хмельницкий, 2018
2018
Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу
СВ Совгіра, ВФ Валюк, ГЄ Гончаренко, НМ Горбатюк, НО Гнатюк, ...
Умань: ВПЦ" Візаві", 2017
2017
Екологія: робочий зошит для студ. вищих навчальних закладів освіти
НО Гнатюк
ФОП Жовтий ОО, 2017
2017
Особливості організації наукової діяльності на навчально-дослідній земельній ділянці в загальноосвітньому навчальному просторі
НО Гнатюк
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Біологічна активність виділень рослинної маси та ґрунту з-під виду гісоп лікарський (Hyssopus officinalis L.)
СІ Гнатюк, Наталія Олександрівна, Сорокіна
Науковий вісник НЛТУ України 27 (3), 2017
2017
Екологічний вплив фітонцидів в умовах урбанізованого середовища
НО Гнатюк, ТМ Дроздовська
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
2017
Екологічне виховання учнів під час позакласної роботи з біології
НО Гнатюк, К Голуб
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»(Видавець «Сочінський», 2016
2016
Основи наукових досліджень Робочий зошит та методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання
НО Гнатюк
ФОП Жовтий ОО, 2016
2016
Роль та місце ванадію в періодичній системі хімічних елементів ДІ Менделєєва
НО Гнатюк, Т Дроздовська
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»(Видавець «Сочінський», 2016
2016
Властивості водню, та способи його використання
НО Гнатюк, І Харко
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»(Видавець «Сочінський», 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20