Національний університет харчових технологій/National University of Food Technologies
Національний університет харчових технологій/National University of Food Technologies
Міністерство освіти і науки України
Verified email at nuft.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий аналіз: навч. посіб.
ОО Шеремет
К.: Кондор, 119-130, 2005
2772005
Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: Навч. посіб
ІВ Жолнер
К.: Центр учбової літератури, 2012
2032012
Фінансовий ринок: навч. посіб.
СМ Еш
К.: Центр учбової літератури 528, 5, 2009
1952009
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія
ОІ Драган
К.: ДАКККіМ 160, 444, 2006
1592006
Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості
ОВ Харчишина
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
552011
Загальна мікробіологія
ТП Пирог
К.: НУХТ, 124-125, 2004
492004
Технологія харчових продуктів
ВА Домарецький, МВ Остапчук, АІ Українець
К.: НУХТ 569, 3, 2003
482003
Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і безалкогольних напоїв
АЄ Мелетьєв, СР Тодосійчук, ВМ Кошова
Вінниця: Нова Книга 392, 2007
452007
Использование иммобилизованных на керамзите клеток нефтеокисляющих микроорганизмов для очистки воды от нефти
ТП Пирог, ТА Шевчук, ИН Волошина, ПН Грегирчак
Прикладная биохимия и микробиология 41 (1), 58-63, 2005
452005
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах
ЛЛ Товажнянський, СІ Бухкало, ПО Капустенко, ОП Арсеньєва, ...
Центр навчальної літератури, 2011
442011
Чинники, резерви та шляхи зниження витрат виробництва як основа зменшення ціни товару
ЛГ Цимбалюк, НП Скригун
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 15, 2011
442011
Корпоративне управління: підручник
ТЛ Мостенська, ВО Новак, МГ Луцький, ЮГ Симоненко
К.: Каравела, 2008
442008
Технологія оздоровчих харчових продуктів
АІ Українець
К.: НУХТ, 2009
412009
Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навч. посіб.
ЛВ Пешук, ТТ Носенко
К.: Центр учбової літератури, 2011
392011
Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний: Підручник
ЛМ Чернелевський, НГ Слободян, ОВ Михайленко
К.:«Хай-Тек Прес, 2009
392009
Управління людським капіталом на підприємствах харчової промисловості
ОП Кошулько
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04, 2008
382008
Формування та управління витратами виробництва
ЛГ Цимбалюк, НП Скригун
Донецьк: Юго-Восток, 2009
362009
Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика
NG Slobodyan
Економічний аналіз 18 (2), 239-245, 2014
342014
Податковий облік і контроль
ЛМ Чернелевський, ТЮ Редзюк
Навчальний посібник.–2-ге вид., перероб. і доп./ЛМ Чернелевський, ТЮ Редзюк …, 2006
342006
Суб’єктне самовизначення молодої людини в період повноліття
ІВ Нікітіна
К.: КНТ 192, 2008
302008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20