Follow
Яковлєв Євген Олександрович / Яковлев ЕА / Яковлєв ЄО / Yakovlev YeO / Yakovlev YO
Яковлєв Євген Олександрович / Яковлев ЕА / Яковлєв ЄО / Yakovlev YeO / Yakovlev YO
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі
ММ Биченок, СП Іванюта, ЄО Яковлев
К.: ІПНБ, 2008
742008
Концептуальні основи поліпшення стану довкілля гірничовидобувних регіонів України
ММ Коржнев, ВС Міщенко, ВМ Шестопалов, ЄО Яковлєв
К.: РВПС України, 2000
222000
Підземні води як стратегічний ресурс
В Шестопалов, В Лялько, В Гудзенко, М Дробноход, М Огняник, ...
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2005
162005
Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України
ЄО Яковлєв, ЮМ Скалецький
К.: НІСД, 8, 2010
152010
Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні
СО Довгий, ММ Коржнєв, ОМ Трофимчук, СМ Чумаченко, ЄО Яковлев
К.: Ніка-Центр, 2013
132013
Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні: екологічні аспекти
ЛМ Якушенко, ЄО Яковлєв
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/content/articles/files/slanets …, 2012
122012
Питання екологічної безпеки поверхневих водних об'єктів
ОС Волошкіна, ЄО Яковлєв, ВМ Удод
Інститут проблем національної безпеки, 2007
122007
Про комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності у потенційно небезпечних регіонах
ММ Биченок, СП Іванюта, ЄО Яковлєв
Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки …, 2007
112007
Сучасні фактори національної безпеки України при формуванні мінерально-сировинної бази
ЄО Яковлев
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 84-91, 2005
102005
Методичні аспекти оцінки і ранжування загроз для біорізноманіття в Україні
СМ Чумаченко, ОВ Дудкін, ММ Коржнєв, ЄО Яковлєв
Екологія і ресурси. Зб. наук. праць.-Вип 7, 77-86, 2003
102003
Геологічна галузь України: шляхи усунення основних дисбалансів розвитку
ММ Коржнев, ВС Міщенко, ІД Андрієвський, ЄО Яковлєв
К.: Вид. дім «КМ Академія, 2001
102001
Аналіз впливу сучасного стану водопровідно-каналізаційних та теплоенергетичних мереж міст та селищ України на їх інженерно-геологічну, геотехнічну та соціально-економічну безпеку
ЄО Яковлєв
Світ геотехніки, 4-12, 2007
82007
Вплив сучасних факторів регіонального підтоплення земель України на формування національних загроз
ЄО Яковлєв, ОС Волошкіна, ПМ Копка
Екологія і ресурси, 15-36, 2005
82005
Про оцінювання ризиків життєдіяльності і господарювання у природно-техногенній сфері
ММ Биченок, ОГ Рогожин, ЄО Яковлєв
Екологія і ресурси, 28-38, 2004
82004
Water balance and formation of landslides on the right bank of the Kiev reservoir
YV Heruk, ED Kuzmenko, LI Davybida, YO Yakovlev, AP Nikitash, ...
16th International Conference on Geoinformatics-Theoretical and Applied Aspects, 2017
72017
Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування
ЄО Яковлєв
Мінеральні ресурси України, 36-43, 2015
72015
Регіональні зміни екологічного стану геологічного середовища міст та селищ, як фактору сучасного і розвитку інженерних вишукувань для будівництва в Україні
ЄО Яковлев
Світ геотехніки, 8-12, 2013
72013
Просторово-часовий розвиток підтоплення земель у містах та селищах міського типу України як головний фактор техногенезу їх геологічного середовища
ЄО Яковлєв, СП Іванюта
Національна безпека: Український вимір.–К.: ІПНБ РНБОУ, 112-118, 2008
72008
Стратегічні напрямки розвитку системи державного управління в сфері вивчення і використання надр
ІД Андрієвський, АБ Качинський, ММ Коржнев, ЄО Яковлєв
Стратегічна панорама, 189-197, 2003
72003
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
ЯО Адаменко, ОМ Мандрик, ММ Приходько
6*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20