Яковлєв Євген Олександрович / Яковлев ЕА / Яковлєв ЄО / Yakovlev YeO / Yakovlev YO
Яковлєв Євген Олександрович / Яковлев ЕА / Яковлєв ЄО / Yakovlev YeO / Yakovlev YO
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі
ММ Биченок, СП Іванюта, ЄО Яковлев
К.: ІПНБ, 2008
682008
Концептуальні основи поліпшення стану довкілля гірничовидобувних регіонів України
ММ Коржнев, ВС Міщенко, ВМ Шестопалов, ЄО Яковлєв
К.: РВПС України, 2000
172000
Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні: екологічні аспекти
ЛМ Якушенко, ЄО Яковлєв
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/content/articles/files/slanets …, 2012
122012
Про комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності у потенційно небезпечних регіонах
ММ Биченок, СП Іванюта, ЄО Яковлєв
Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки …, 2007
122007
Підземні води як стратегічний ресурс
В Шестопалов, В Лялько, В Гудзенко, М Дробноход, М Огняник, ...
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2005
122005
Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України
ЄО Яковлєв, ЮМ Скалецький
К.: НІСД, 8, 2010
112010
Аналіз впливу сучасного стану водопровідно-каналізаційних та теплоенергетичних мереж міст та селищ України на їх інженерно-геологічну, геотехнічну та соціально-економічну безпеку
ЄО Яковлєв
Світ геотехніки, 4-12, 2007
102007
Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні
СО Довгий, ММ Коржнєв, ОМ Трофимчук, СМ Чумаченко, ЄО Яковлев
К.: Ніка-Центр, 2013
92013
Питання екологічної безпеки поверхневих водних об'єктів
ОС Волошкіна, ЄО Яковлєв, ВМ Удод
Інститут проблем національної безпеки, 2007
92007
Вплив сучасних факторів регіонального підтоплення земель України на формування національних загроз
ЄО Яковлєв, ОС Волошкіна, ПМ Копка
Екологія і ресурси, 15-36, 2005
92005
Геологічна галузь України: шляхи усунення основних дисбалансів розвитку
ММ Коржнев, ВС Міщенко, ІД Андрієвський, ЄО Яковлєв
К.: Вид. дім «КМ Академія, 2001
92001
Сучасні фактори національної безпеки України при формуванні мінерально-сировинної бази
ЄО Яковлев
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 84-91, 2005
82005
Про оцінювання ризиків життєдіяльності і господарювання у природно-техногенній сфері
ММ Биченок, ОГ Рогожин, ЄО Яковлєв
Екологія і ресурси, 28-38, 2004
82004
Регіональне підтоплення міст та селищ України як фактор її національної безпеки
ОМ Трофимчук, ЄО Яковлєв, НБ Закорчевна, Е Госк
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 12-23, 2003
82003
Потенційний приріст сейсмічності в Україні як фактор зростання ризику життєдіяльності від аварій на хіміко-небезпечних ПНО
ОГ Рогожин, ЄО Яковлєв
Екологічна безпека та природокористування, 15-27, 2015
72015
Стратегічні напрямки розвитку системи державного управління в сфері вивчення і використання надр
ІД Андрієвський, АБ Качинський, ММ Коржнев, ЄО Яковлєв
Стратегічна панорама, 189-197, 2003
72003
Методичні аспекти оцінки і ранжування загроз для біорізноманіття в Україні
СМ Чумаченко, ОВ Дудкін, ММ Коржнєв, ЄО Яковлєв
Екологія і ресурси. Зб. наук. праць.-Вип 7, 77-86, 2003
72003
Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування
ЄО Яковлєв
Мінеральні ресурси України, 36-43, 2015
62015
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
ЯО Адаменко, ОМ Мандрик, ММ Приходько
62013
Теоретичні основи оцінки часу затоплення шахт і кар’єрів
ЄО Яковлєв
Мінеральні ресурси України, 35-40, 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20