Підписатись
Hyshchuk Roman
Hyshchuk Roman
Інші іменаГищук, Роман Миколайович, Гищук, Роман, Гищук, Р.М.
Chernivtsi Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТА ЇХНІЙ ДОСВІД У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
РМ Гищук, ІД Бойко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2017
12*2017
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE REGION AND ITS OPPORTUNITIES IN TOURISM AND EXCURSION ACTIVITIES (CASE OF CHERNIVTSI REGION, UKRAINE)
AV Volodymyr Krool, Roman Hyshchuk
GeoJournal of Tourism and Geosites, 808-823, 2018
8*2018
Залежність зміни кількості поселень Івано-Франківської області від їх абсолютної висоти
РМ Гищук
Географія в інформаційному суспільстві . Зб. наук. праць. У 4-х тт 2, 329-331, 2008
8*2008
Особливості розміщення первісних поселень Івано-Франківської області за їх абсолютною висотою
РМ Гищук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М …, 2007
82007
Transport Accessibility as Factor of Excursion Tourism Development (Case of Chernivtsi, Ukraine)
R Hyshchuk, O Pylypets'
Часопис соціально-економічної географії, 91-96, 2016
72016
Просторові особливості заселення сточищ річок Прикарптаття
РМ Гищук
Науковий вісник Чернівецького університету, 153-167, 2005
62005
Ретроспективна екістично-етнічна оцінка заселення території Івано-Франківської області
РМ Гищук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.геогр.н., спец 11.00 …, 2011
52011
Детермінованість впливу туризму на розвиток і управління готельною інфраструктурою регіону в кризовий період
РМ Гищук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2021
42021
Sacral Heritage of the Carpathian Region and Management of its Resource Component in Tourism Activity
IPD Volodymyr P. Krool , Anatoliі A. Vdovichen, Roman M. Hyshchuk
Journal of Geology, Geography and Geoecology, 65–77, 2021
42021
Територіальна локалізація поселень за інтервалами відносної висоти
РМ Гищук
Регіон 2008: суспільно-географічні аспекти: Матер. Міжн. науково-практичної …, 2008
42008
Етапи формування первісної мережі поселень Івано-Франківської області
РМ Гищук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
42008
Детермінованість впливу туризму на розвиток і управління готельною інфраструктурою регіону в кризовий період
Г Р.
Вісник ЧТЕІ, 8-25, 2021
3*2021
Квест-екскурсія як новий напрям розвитку туристичної привабливості та популяризації єврорегіону «Верхній Прут»
Р Гищук, О Хитрова, О Крецький
Бурдяк Олена, 2018
32018
Ретроспективно-сучасна поселенська структура розселення людності Івано-Франківської області
РМ Гищук
Наук. вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю.Федьковича: збірник наукових …, 2012
32012
Математичні аспекти дослідження ретроспективно-географічних процесів заселення регіону
РМ Гищук, ВП Круль, ГВ Григор'єва, С Добровольська
Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Л.Українки. Серія: географ. науки, 81-88, 2012
3*2012
Господарсько-поселенське перетворення (освоєння) ландшафтів Прикарпаття за археологічної доби
ВП Круль, РМ Круль
Географія та екологія: наука і освіта: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково …, 2010
32010
Характеристика заселення природних регіонів Прикарпаття за відносною висотою
ВП Круль, РМ Гищук
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2009
32009
Ретроспективне залюднення висотних проміжків Івано-Франківської області
РМ Гищук
Наука в інформаційному просторі: Збірник наукових праць: Міжнародна науково …, 2007
32007
Cоціальні мережі як альтернатива удосконалення та управління туристично-екскурсійною діяльністю
РМ Гищук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2020
22020
ТРАНСКОРДОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
РМ Гищук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 52-62, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20