Елена Красноносова, Олена Красноносова, Olena Krasnonosova
Елена Красноносова, Олена Красноносова, Olena Krasnonosova
НДЦ ІПР НАН України, НИЦ ИПР НАН Украины, NDC IPR NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Организационный механизм создания кластерных структур: теория и практика формирования
ЮБ Иванов, ЕН Красноносова, АД Олейник
Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление.—2008.—№ 4 4, 49-57, 2008
232008
Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств
ОМ Красноносова
Фінанси України, 48-52, 2002
182002
Теоретичні аспекти формування просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів в економіці регіону
ОМ Красноносова, ОО Єрмоленко
Бізнес Інформ, 52-56, 2013
72013
Конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації
ОМ Красноносова, АД Олійник
Бізнес Інформ, 90-93, 2012
52012
Адмiнiстративне управлiння тру-довим потенцiалом: Навч. посiбник
ВМ Гриньова, ММ Новiкова, ММ Салук, ОМ Красноносова
52004
Аналіз поточного стану ринку праці України
ОМ Красноносова, ДА Педоренко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 149-152, 2014
42014
Мотиваційний аспект підвищення ефективності праці персоналу підприємства
ОМ Красноносова
ВІСНИК, 2008135, 2008
42008
Strategic management in pharmaceutics development under world economic globalization transformations
NS Klunko, NV Sirotkina, OM Krasnonosova
Journal of Environmental Treatment Techniques 7 (3), 409-417, 2019
32019
Розробка стратегії маркетингу в умовах диверсифікації виробництва
ОМ Красноносова
–Харків: ХНЕУ, 2000 р.–24 с, 0
3
Визначення нерівномірності розподілу продуктивних сил в регіональних економічних системах
ОМ Красноносова, ОО Єрмоленко
Моделювання регіональної економіки, 50-63, 2013
22013
Разработка стратегии маркетинга в условиях диверсификации производства
ЕН Красноносова
Харьковский национальный экономический университет, 2000
2*2000
Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні
ОМ Красноносова
Проблемы экономики, 2018
12018
Теоретичні аспекти вибору критеріїв диференціації регіонів України
ОМ Красноносова
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна …, 2015
12015
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ САМОВРЯДУВАННЯ
ІВ Ярошенко, ОМ Красноносова
Sciences of Europe, 2021
2021
Pharmaceutical clusters creation and functioning
OMK Natalia S. Klunko, Nataliya V. Sirotkina, Diana A. Kozachuk, Maria A ...
A Revista Turismo Estudos & Práticas (RTEP) 4 (SETEMBRO), 2020
2020
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ОМ Красноносова
BBK 91, 242, 2020
2020
Технологія аналізу і планування бізнесу: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня
АВ Котлик, ОМ Красноносова
2020
Визначення умов формування інноваційного потенціалу адміністративних територій в Україні
ОМ Красноносова
2020
Pharmaceutical Clusters: Creation and Functioning
NS Klunko, NV Syrotkina, NV Sirotkina, DA Kozachuk, MO Liubarska, ...
UERN, 2020
2020
Визначення умов формування інноваційного потенціалу адміністративних територій в Україні
КО М.
Економічні інновації 22 (1(74)), 95-103, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20