Наталія Пасічник
Наталія Пасічник
викладач кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В.Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Артем Захарченко: Майбутнє–за Інтернетом як каналом комунікації та Інтернет-ЗМІ як універсальними інтерактивними ЗМІ [Електронний ресурс]/Наталія Пасічник
Н Пасічник
Нова Україна.–2011.–14 липня.–Режим доступу: http://novaukraina. org/news …, 2018
52018
Семантичний диференціал як чинник пояснення дидактичного терміна
Н Пасічник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
32009
Особливості схильності до порушення загальноприйнятих норм і правил поведінки серед майбутніх психологів та юристів
Н Пасічник
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 74-80, 2015
12015
Вплив навчання музики на інтелектуальну діяльність учні: гіпотези і докази
НІ Пасічник
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
12009
Концептуальна структура дидактичного терміна
Н Пасічник
Мандрівець. No. 5 (2009), 46-50, 2009
12009
ДИДАКТИЧНИЙ ТЕРМІН В АНГЛІСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЛІНҐВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
Н Пасічник
Мандрівець. No. 3 (2008), 64-67, 2008
12008
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ
ІП Дідух, НІ Пасічник
I-64 Innovative Solutions in Science and Education: Conference Proceedings …, 2021
2021
Лексичне вираження оцінно-емотивного аспекту жіночих суспільно-політичних промов
НМ Гоца, НІ Пасічник, АВ Косенко, ІВ Беженар
Гельветика, 2020
2020
Лексико-семантичні особливості функціонування дидактичної лексики в спеціальних текстах
О Плавуцька, Н Пасічник
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Наталія ГОЦА
Н ПАСІЧНИК
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2020110, 2020
2020
Синтаксичні структури вираження емотивності у романах Тоні Моррісон
НМ Гоца, НІ Пасічник, АВ Косенко
2020
Фреймове моделювання концепту ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ
ОО Хорошун, Н Пасічник
Studia Methodologica, 42-46, 2017
2017
Особливості допомоги дитині з мутичними проявами
Н Пасічник
Особлива дитина: навчання і виховання, 76-86, 2015
2015
Семна структура та типологія зв’язків англомовної дидактичної лексики
Н Пасічник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Симілятивна сполучуваність термінів, що позначають місце, час та технології навчального процесу
Н Пасічник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
ОсОбливОсті відтвОрення австралійськОгО сленґу українськОю мОвОю
Н Пасічник
Мандрівець, 77-79, 2013
2013
Позиційна сполучуваність термінів, що позначають суб’єкти навчального процесу та місце навчання у дидактичному тексті
Н Пасічник
Мандрівець, 63-66, 2013
2013
ОсОбливОсті передачі українськОю мОвОю антрОпОнімів-австралізмів
Н Пасічник
Мандрівець, 70-72, 2013
2013
Лексична сполучуваність термінів, що позначають суб’єкти навчального процесу в дидактичному тексті
Н Пасічник
Мандрівець, 56-59, 2012
2012
Інваріантне значення дидактичних термінів, які позначають часові проміжки у навчальному процесі
Н Пасічник
Нова філологія, 113-116, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20