Наталія Пасічник
Наталія Пасічник
викладач кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В.Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Семантичний диференціал як чинник пояснення дидактичного терміна
Н Пасічник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
22009
Концептуальна структура дидактичного терміна
Н Пасічник
Мандрівець. No. 5 (2009), 46-50, 2009
12009
ДИДАКТИЧНИЙ ТЕРМІН В АНГЛІСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЛІНҐВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
Н Пасічник
Мандрівець. No. 3 (2008), 64-67, 2008
12008
СИНТАКСИЧНІ СТРУКТУРИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ У РОМАНАХ ТОНІ МОРРІСОН
Н ПАСІЧНИК, А КОСЕНКО
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (29), 110-115, 2020
2020
Синтаксичні структури вираження емотивності у романах Тоні Моррісон
НМ Гоца, НІ Пасічник, АВ Косенко
2020
Фреймове моделювання концепту ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ
ОО Хорошун, Н Пасічник
Studia Methodologica, 42-46, 2017
2017
Семна структура та типологія зв’язків англомовної дидактичної лексики
Н Пасічник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Симілятивна сполучуваність термінів, що позначають місце, час та технології навчального процесу
Н Пасічник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
ОсОбливОсті відтвОрення австралійськОгО сленґу українськОю мОвОю
Н Пасічник
Мандрівець, 77-79, 2013
2013
Позиційна сполучуваність термінів, що позначають суб’єкти навчального процесу та місце навчання у дидактичному тексті
Н Пасічник
Мандрівець, 63-66, 2013
2013
ОсОбливОсті передачі українськОю мОвОю антрОпОнімів-австралізмів
Н Пасічник
Мандрівець, 70-72, 2013
2013
Лексична сполучуваність термінів, що позначають суб’єкти навчального процесу в дидактичному тексті
Н Пасічник
Мандрівець, 56-59, 2012
2012
Інваріантне значення дидактичних термінів, які позначають часові проміжки у навчальному процесі
Н Пасічник
Нова філологія, 113-116, 2010
2010
ІнварІантне значення дидактичних термІнІв, що позначають навчальнІ заклади
Н Пасічник
2010
Вплив навчання музики на інтелектуальну діяльність учні: гіпотези і докази
НІ Пасічник
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
2009
Вадим Рижиков Теоретичні основи полікультурності освіти та її практичне значення в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця …
Л Червонська, Л Стахів, Т Особа, Р Попов, В Гринько, М Королькова, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16